Dnešek v historii – 8. Tevet

Dnešek v historii – 8. Tevet 5.00/5 (100.00%) 9 ohodnocení

luachTento den připomíná dokončení Septuaginty, řeckého překladu hebrejské Bible ve třetím století př. o. l. – tedy nejstaršího překladu Bible. Septuaginta získala pojmenování z latinského slova pro „sedmdesát“, narážejícího na 72 židovských učenců najatých egyptským panovníkem Ptolemaiem na překlad Bible pro Alexandrijskou knihovnu.

Projekt byl rabíny považován za tragický, neboť sliboval odvést židovskou vitalitu a zvýšit schopnost nežidovských sekt obracet Židy ke své víře. Legenda říká, že rabíni se pokusili projekt narušit: Ačkoliv překladatelé byli drženi v oddělených místnostech, všichni vytvořili identickou verzi textu – včetně 15 úmyslných „chybných překladů.“


Na druhou stranu Septuaginta otevřela Bibli masám – a pomohla rozšířit židovský ideál monotheismu, míru a spravedlnosti, které se staly základními morálními standardy civilizovaného světa.