Dnešek v historii – 1. Ševat

Dnešek v historii – 1. Ševat 5.00/5 (100.00%) 1 ohodnocení

luachTohoto dne, poté kdy židovský lid dokončil 40 let putování pouští, shromáždil Mojžíš celý národ a zahájil přednes své rozlučkové řeči. Jak je popsáno v Deuteronomiu Mojžíšův projev pokračoval po 40 dní až do jeho smrti. Mojžíš zhodnotil přikázání Tóry, zrekapituloval dosavadních dějin lidu, prorokoval o budoucích událostech a nabídl poetická požehnání. Během této doby Mojžíš sepsal 13 svitků Tóry – jeden pro každý pro jeden z kmenů a jeden pro umístění do Archy úmluvy.