Dnešek v historii – 2. Ševat

Dnešek v historii – 2. Ševat 5.00/5 (100.00%) 2 ohodnocení

luach15. ledna 1793, 2. Ševat 5553 se lúza pokusila zapálit židovské ghetto v Římě, ale déšť oheň uhasil. Římští židé pak tento den slavili jako svátek, jako „římský purim“ (Mo’ed di Piombo). Římské ghetto existovalo od roku 1555, kdy papež Pavel IV. bulou Cum nimis absurdum nařídil segregaci židů do zdmi obehnané čtvrti se třemi bránami, které se na noc zamykaly.

Židé byli také podrobeni různým omezením a ponižování včetně zákazu vlastnictví nemovitostí, léčení křesťanů a povinnosti účastnit se o šabatu katolických kázání. Během každoročního římského karnevalu byli nuceni spoře odění židé závodit po hlavní ulici přičemž dav je urážel, házel na ně odpadky a mlátil je, což zpravidla vedlo k úmrtím.

Hygienické podmínky v ghettu byly příšerné. Ghetto bylo neustále zaplavováno řekou Tiberou. Při pohybu mimo ghetto museli židovští muži nosit žluté klobouky a židovské ženy žlutý šátek.

Povinnosti žít jen v ghettu byli židé zbaveni po vzniku Římské republiky v roce 1798, ale po obnovení Papežského státu v roce 1799 byla povinnost obnovena. Stejně tak byla tato povinnost krátce zrušena během obsazení Říma Napoleonovou armádou v roce 1808 a v letech 1848 až 1850 během pontifikátu Pia IX. Papežský stát byl anektován Itálií v roce 1870, ale povinnost žít v ghettu byla formálně zrušena až v roce 1882. Zdi ghetta byly strženy a ghetto zbořeno až v roce 1888.

 

2. Ševat je také výročím smrti krutého krále Alexandra Janaje, hasmonejského vládce Judeje v letech 103 – 76 př. o. l. V době, kdy sloužil jako velekněz Chrámu v Jeruzalémě, se vysmíval bohoslužbám při Sukotu, na což věřící reagovali tím, že na něj házeli etrogy. Janaj reagoval tím, že na Chrámovém nádvoří jeho vojáci povraždili 6.000 lidí.

Janaj se řadil k helenistické straně, známé jako saduceové, a byl proti většinovému rabínskému proudu, farizeům. Janaj při různých příležitostech nařídil vraždění fartizeů, při popravách pořádal hostiny. Podle tradičních zdrojů se Janaj později kál a s farizeji spolupracoval.