Dnešek v historii – 22. Ševat

Ohodnoťte článek

luachVýročí (jahrzeit, járcajt) rabiho Menachema Mendela Morgenszterna z Kotzku v Polsku (1787 – 27. 1. 1859, 22. Ševat 5619), velkého chasidského představitele známého jako Kotzský rabín (Kotzker Rebbe). Říká se, že byl v otázkách víry nekompromisní, čestný a spravedlivý. Odmítal zbožnost ze zvyku a učil své žáky, že musí usilovat o sebepoznání a pravdu každodenně.

Stal se známým svou pronikavou inteligencí a poutavými výroky, například:

„Pokud já jsem já, protože já jsem já, a ty jsi ty, protože ty jsi ty, pak já jsem já a ty jsi ty. Ale pokud já jsem já, protože ty jsi ty, a ty jsi ty, protože já jsem já, pak já nejsem já a ty nejsi ty!“

„Kde je Bůh? Kdekoliv, kam Ho necháte vejít.“

Nikdy nezveřejnil žádné dílo. Legenda říká, že sepsal knihu obdivuhodné hloubky a náhledu do Tóry, nicméně ji sám spálit, takže nikdy nevyšla. Vyšlo ale několik sbírek jeho výroků, neznámější je Emes VeEmunah.