Nová egyptská ústava počítá s křesťany

Nová egyptská ústava počítá s křesťany 5.00/5 (100.00%) 10 ohodnocení

koptský kostel v Hurghadě
koptský kostel v Hurghadě

Káhira. Koptští katoličtí biskupové vyjádřili potěšení z nové egyptské ústavy, schválené 98% hlasujících v referendu, které proběhlo ve dnech 14. a 15. ledna. Konstituce garantuje základní práva všem Egypťanů bez rozdílu rasy, náboženství, pohlaví a věku. Na rozdíl od předchozí ústavy z roku 2012 poskytuje zvláštní záruky ženám, dětem a postiženým. Podle zprávy organizace Kirche in Not, založené na výpovědích biskupů z Asyutu, Gízy a Luxoru, konstituce reflektuje také práva křesťanů. Mimo jiné ukládá egyptskému parlamentu, aby urychleně připravil nový zákon, který upraví proceduru při stavbě nových kostelů, doposud zatíženou neúnosnou byrokracií.

Preambule nové egyptské ústavy navíc uvádí, že egyptský národ – citujeme: „pozdravil P. Marii a jejího Novorozeného, když ji ochraňoval při jejím putování v Egyptě, a vyjadřil tak respekt a úctu ke křesťanskému náboženství“. 50. článek ústavy pak mluví o egyptské civilizaci a jejích různých komponentách, staroegyptských, koptských a islámských, jako o „národním a lidském bohatství, které chce stát zachovat a udržet“.

(job)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Nová egyptská ústava počítá s křesťany.