Dnešek v historii – 7. Adar I

Ohodnoťte článek

luachVýročí smrti Mojžíše v roce 1273 př. o. l. (židovského roku 2488), v týž den, v který se 120 let předtím narodil. V důsledku toho se stalo „Ať žiješ do 120“ obecným židovským přáním.

Mojžíš se narodil v Egyptě v době, kdy faraón nařídil zabít všechny židovské děti. Jeho matka jej vložila do košíku a poslala po řece Nilu – a ironií osudu – byl nalezen faraónovou dcerou a vychováván ve faraónově paláci. Když Mojžíš dospěl, jeho srdce se obrátilo a snažil se pomoci židovskému lidu.

Zabil egyptského strážce, který bil židovského otroka, a musel uprchnout do Midjánu, kde se oženil a měl dva syny. Bůh v Mojžíšovi promluvil z hořícího keře a uložil mu, aby se vrátil do Egypta a vyzval faraóna, aby „nechal můj lid jít.“ Mojžíš stál v čele lidu během deseti ran egyptských, exodu a průchodu Rudým mořem. O sedm týdnů později došli Židé k hoře Sinaj a obdrželi Tóru. Byl to jediný případ v lidských dějinách, kdy celému národu byla zjevena vůle Boží. Po 40 let pak Mojžíš lid vedl pouští a dohlížel na zhotovení archy úmluvy. Mojžíš zemřel těsně před tím, než lid vstoupil do Země Izrael. Je považován za největšího proroka všech dob.