Svitky od Mrtvého moře online v lepší kvalitě

Svitky od Mrtvého moře online v lepší kvalitě 5.00/5 (100.00%) 13 ohodnocení

img480128V roce 2012 publikoval Izraelský památkový úřad na internetu Svitky od Mrtvého moře, včetně jejich seznamu, analýzy a historických informací. Jsou tak přístupné pro každému historikovi či badateli. Stránky navštívilo od jejich založení více než půl miliónu návštěvníků a každý měsíc je navštíví zhruba 25 000 nových uživatelů.  Současný upgrade obsahuje více než 10 000 nových fotografií svitků a stránky jsou dostupné i v ruštině a němčině a jsou i přístupné ze sociálních sítí. Díky mezinárodní spolupráci byl vytvořen unikátní systém konzervace svitků, přičemž bylo použito multispektrálních fotografií. Monitorovací systém zajišťuje, aby svitky byly uchovány v prostředí které je pro ně optimální a simuluje podmínky jaké byly v jeskyník v Judské poušti, kde přežily 2.000 let. Systém byl umístěn v konzervační laboratoři která je určena pouze pro tyto svitky a bude dlouhodobě monitorován což přispěje k uchování těchto svitků. Svitky od Mrtvého moře jsou jedním z nejvýznamnějších archeologických nálezů dvacátého století. Mezi svitky je také raný opis Druhé knihy Mojžíšovy – Deuteronomia, která obsahuje Desatero.

Virtuální knihovna také obsahuje části z první kapitoly knihy Berešit – Genesis, z prvního století občanského letopočtu, který popisuje stvoření, několik kopií knihy Žalmů, drobné texty obsažené ve fylakteriích z období Druhého Chrámu, dopisy a dokumenty ukryté uprchlíky, před římskou armádou během Bar Kochbova povstání. Všechny tyto dokumenty vnášejí nové světlo  na židovské dějiny a na počátky křesťanství.

 Israel Antiquities Authority Updates Dead Sea Scroll Library