Biskupové Svaté země: označení křesťan – Arab – Palestinec nejsou v rozporu

Biskupové Svaté země: označení křesťan – Arab – Palestinec nejsou v rozporu 5.00/5 (100.00%) 10 ohodnocení

Palestina / Země Izrael (Erec Jisrael) jako mandátní území Společností národů v roce 1920 - v celé východní části je dnes arabský palestinský stát - Jordánsko, další stát si Arabové nárokují v Gaze, Judsku a Samařsku
Palestina / Země Izrael (Erec Jisrael) jako mandátní území Společností národů v roce 1920 – v celé východní části je dnes arabský palestinský stát – Jordánsko, další stát si Arabové nárokují v Gaze, Judsku a Samařsku

Jeruzalém. Komise Iustitia et Pax při Konferenci katolických biskupů Svaté země připravila dokument o palestinských křesťanech, ve kterém se zdůrazňuje, že v označení „křesťan – Arab – Palestinec“ není žádný rozpor.

Dokument reaguje na plány izraelského parlamentu odlišovat křesťanské a muslimské Palestince. Někteří politici dokonce tvrdí, že palestinští křesťané nejsou ani Palestinci ani Arabové. Cílem této distinkce je zahrnout palestinské křesťany do povinné vojenské služby v izraelské armádě.

Biskupové Svaté země s tímto rozdělováním nesouhlasí. Pokud by se plány izraelského parlamentu uskutečnily, vedlo by to k izolaci palestinských křesťanů od jejich muslimských krajanů a k prohlubování rozdílů mezi křesťany.

Katoličtí biskupové se proto obracejí na izraelský parlament s výzvou, aby se vyvaroval veškerých projevů diskriminace. Jedině pak budou všichni obyvatelé žít v míru a harmonii, bez ohledu na původ a náboženství, stojí v dokumentu Komise Iustitia et Pax.

(job)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Biskupové Svaté země: označení křesťan – Arab – Palestinec nejsou v rozporu.