Dvě demonstrace a inverze, těžký den Jeruzaléma

Dvě demonstrace a inverze, těžký den Jeruzaléma 4.92/5 (98.46%) 13 ohodnocení

13936936180066_b
Nákladní auta kibuců, která dnes zastavila provoz na silnicích Jeruzaléma
MG_7671
Shromáždění v jednotce Netzach Jehuda

Prvního den měsíce Adaru, který je v židovské tradici dnem veselí, mnoho veselí v Izraeli neskýtá. Také nebe je nějaké divné, nastalo to co je známé jako inverze. Situace, kdy se doporučuje starým a nemocným a malým dětem zůstat doma. Kdo doma nezůstal jsou dvě skupiny obyvatel které stojí na pomyslné lince izraelské společnosti na dvou koncích. Ráno vyjeli do Jeruzaléma na nákladních autech kibucníci, aby demonstrovali proti politice omezování výstavby rodinných domů v kibucech. Jak vyšlo najevo v kibucech se již dva roky nesmí stavět, protože nedošlo k dohodě s Izraelským pozemkovým úřadem, komu budou pozemky použité pro výstavbu na územích kibuců, ale určených soukromým vlastníkům, patřit. Kibucy chtějí aby zůstaly ve vlastnictví kibucu, naopak pozemkový úřad chce aby noví majitelé platili pozemkovému úřadu cenu pozemku, který by pak přešel do jejich vlastnictví. O této demonstraci se hovoří i v izraelských sdělovacích prostředcích méně, protože převážně levicově orientované média se soustředí na modlitební shromážděné ortodoxních věřících, k němuž vyzvali rabíni na setkání minulé pondělí. Málokdo ví   co přesně je důvodem demonstrace, ale policie a jeruzalémská radnice vydaly prohlášení, že je v tomto případě vše v pořádku a izraelští občané mají demokratické právo demonstrovat. Přístupové cesty do Jeruzaléma jsou uzavřeny pro dopravu soukromých a nákladních aut. Policie je v pohotovosti, v zásadě situace připomíná opatření podobná těm, k nimž došlo při sněhové kalamitě. Jenomže tentokrát se jedná o situaci mnohem složitější. Jde o to komu bude vydána výjimka z vojenské či civilní služby. Zda ten, kdo vojenskou službu odmítne z důvodu, že se učí v ješivě, bude potrestán vězením apod. Jde také o to, kdo stanoví, která ješiva je ortodoxní a jak se změní situace tzv. ješiv hesder, které vznikly jako kompromis mezi vojenskou službou a náboženským učením. Také tyto ješivy mají být zrušeny anebo jejich status změněn, to se však dotýká již jiné části izraelské společnosti a tou jsou náboženští sionisté, proto také dva velmi vážení rabíni náboženského sionismu rabíni Shmuel Elijahu a Jakov Šapira vyzvali k účasti na demonstraci. Demonstrace ortodoxních věřících se nekoná na náměstí anebo na stadionu, nejsou řečnící, jedná se o čistě modlitební shromáždění, které má ukázat že ortodoxní věřící má právo rozhodnout o tom, zda bude sloužit jako voják, v civilní službě anebo se bude věnovat výlučně studiu Tóry. Zajímavé je položit si otázku, co k tématu přetřásanému všemi směry říká ministr obrany a náčelník generálního štábu. Jakoby se jich celá věc netýkala, jakoby jejich hlas nebyl hlasem který má v této palčivé otázce váhu. Je to příznačné, protože oni nejlépe vědí, koho a co armáda skutečně potřebuje a nakolik je pro příjetí ortodoxních vojáků připravená. Celé agresivní projednávání  a napadání ortodoxní komunity ze strany politiků a zejména ministra financí  Jaira Lapida, způsobilo, že se celkem úspěšně rozvíjejících proces absorpce ortodoxních vojáků v armádě a civilní službě zpomalí. Příznačné je také, že náčelník generálního štábu Beny Ganc si dnešní den vybral pro návštěvu v jednotce Nachal Charedi – Netzach Jehuda.

Jedna demonstrace končí, druhá začíná Nápis na autě: Zmrazení výstavby v kibucech, likvidace kibuců.
Jedna demonstrace končí, druhá začíná.  Nápis na autě: Zmrazení výstavby – likvidace kibuců.