Manželky vrchních rabínů navštívily před svátkem azylový dům pro týrané ženy

Manželky vrchních rabínů navštívily před svátkem azylový dům pro týrané ženy 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

Patrně vůbec poprvé v historii Izraele byla zveřejněna informace, o tom, že manželky vrchních rabínů Izraele, rabanit (titul manželky rabína) Josef (Yosef) a Lau navštívily jediné izraelské centrum pro religiózní týrané ženy. Centrum s názvem Bat Melech je jediným  azylovým domem pro týrané ženy, kde život probíhá podle židovských  náboženských  tradic.  Obě manželky vrchních rabínů morálně podpořily  ženy, které v centru žijí, zapojily se také do aktivit spojených s přípravou svátku Pesach. Jejich slova se týkala zejména důležitosti svobody, jejíž význam  pro ženy, které poznaly otroctví domácího násilí a citové a fyzické týrání je značný.  Tato návštěva má velký význam, protože obě „první dámy“ izraelského náboženského života tak poslaly veřejnosti jednoznačné poselství o tom, že bohužel k domácímu násilí dochází i v náboženských kruzích. Současně návštěvou obě dámy daly najevo na čí straně stojí a komu je třeba pomoci. Tato skutečnost může ovlivnit rozhodnutí žen, které jsou týrané a bojí se požádát  o pomoc, takové rozhodnutí změnit a vzít svůj osud vlastních do rukou, aniž by se musely vzdát svého náboženského přesvědčení.