Vrchní rabín Izraele na první oficiální návštěvě USA

Vrchní rabín Izraele na první oficiální návštěvě USA 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

rabi David Lau a Martin Oliner
rabi David Lau a Martin Oliner

Rabi David Lau, minulý týden jako vůbec první vrchní rabín Izraele oficiálně navštívil USA. Cestu sponzorovala organizace Náboženští sionisté Ameriky (Religious Zionists of America, RZA). Její předseda Martin Oliner uvedl, že cílem návštěvy bylo seznámit rabiho Lau s množstvím náboženských, politických, filantropických a vzdělávacích židovských institucí v USA, stejně jako s rabíny, vládními a dalšími představiteli.

Aškenázský vrchní rabín Izraele navštívil ve Spojených státech řadu institucí a míst, včetně Orthodox Union, Yeshiva University, Federation of Jewish Philanthropies, a řadu synagog, mezi nimi Fifth Avenue Synagogue, West Side Institutional Synagogue, Lincoln Square Synagogue, stejně jako The Jewish Center, Manhattan Sephardic Congregation a Congregation B’nai Yeshurun of Teaneck. Navštívil také hrob lubavičského rebeho Menachema Mendela Schneersona.

Velký význam mělo při návštěvě Židovské federace Severní Ameriky (Jewish Federation of North America) setkání rabiho Laua s představiteli reformního a konzervativního judaismu, které jsou mezi americkými Židy dominantní.

„Všichni jsme bratři. Já jsem Vaším bratrem v Izraeli. Jsem zde, abych naslouchal každému,“ prohlásil aškenázský vrchní rabín Izraele za situace, kdy mezi americkými neortodoxními Židy a vrchním izraelským rabinátem panuje napětí ohledně neochoty rabinátu uznávat v Izraeli jiné, než ortodoxní židovské náboženské obřady.

Návštěva byla všeobecně kladně hodnocena a rabi Lau, který během návštěvy opakovaně vyzýval americké Židy, aby více nábožensky praktikovali, zjevně udělal v USA dobrý dojem.