Letošní tryzna za oběti holokaustu v Izraeli

Letošní tryzna za oběti holokaustu v Izraeli 5.00/5 (100.00%) 12 ohodnocení

006Ve čtvrtek, 29. května se konala v Lese československých mučedníků tradiční tryzna za oběti holokaustu. Každoroční tryznu, na níž se sjíždějí přeživší, ale i jejich děti a vnuci, organizuje Společnost československých repatriantů v Izraeli (התאחדות יוצאי צ’כוסלובקיה). Předseda Společnosti Natan Steiner, který se ujal role moderátora pietního shromáždění, ve svém úvodním slovu přivítal vzácné hosty z České a Slovenské republiky a Izraele. Poté kantor Jposef Feuerlicht z Beer Ševy (synovec legendárního pražského kantora Viktora Feurtlichta) pronesl modlitbu na paměť zavražděných. Poté vystoupili oficiální hosté se svými projevy. Jako první z řečníků se ujal slova velvyslanec Slovenské republiky Radovan Javorčík, poté přednesl svůj projev rada-velvyslanec České republiky Karel Pažourek. Dalšími řečníky na pietním aktu byli hosté z ČR – Jiří Čistecký, zmocněnec pro záležitosti holokaustu Ministerstva zahraničí ČR a předseda Federace židovských obcí v České republice Petr Papoušek. Za obec přeživších holokaust promluvil advokát Giora Amir. Závěrečný proslov pronesla profesorka Hana Jablonka, historička a badatelka šoa z Ben Gurionovy univerzity v Beer Ševě. V neposlední řadě třeba zmínit další přítomné hosty, například ředitele Českého centra v Tel Avivu Lukáše Přibyla, Jana Kreutera z Ministerstva zahraničí ČR,  prvního tajemníka Velvyslanectví SR Igora Maukše a konzulku Stellu Kukučkovou. Mezi vzácnými hoty byla též historička šoa dr. Gila Fatran. Před koncem pietního shromáždění Natan Steiner poděkoval všem přítomným za účast a kantor Feuerlicht zapěl modlitbu E-l male rachamim. Na závěr zazněla izraelská hymna Hatikva.

016

022
JE. Radovan Javorčík při projevu
027
rada-velvyslanec České republiky Karel Pažourek

???????????????????????????????
Jiří Čistecký, zmocněnec pro záležitosti holokaustu Ministerstva zahraničí ČR
???????????????????????????????
předseda Federace židovských obcí v České republice Petr Papoušek

045
advokát Giora Amir

047
prof. Hana Jablonka

018
kantor Josef Feuerlicht a Natan Steiner při závěrečné modlitbě

037