Prohlášení MZV k poslednímu vývoji situace v Gaze

Prohlášení MZV k poslednímu vývoji situace v Gaze 4.27/5 (85.45%) 11 ohodnocení

1159460_1111200_mzv_cenin_jarniMinisterstvo zahraničních věcí České republiky je hluboce znepokojeno dosavadním vývojem situace v pásmu Gazy a vyzývá všechny zúčastněné aktéry konfliktu, aby bezodkladně přistoupili k jednání o příměří.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky apeluje na hnutí Hamás a další ozbrojené skupiny v pásmu Gazy, aby s okamžitou platností ukončily raketové útoky vůči Izraeli a izraelským občanům, eskalaci násilí a zneužívání civilní populace Gazy jako lidských štítů. Respektujeme právo Izraele na přiměřenou sebeobranu.

Vyjadřujeme politování nad vysokým počtem civilních obětí v pásmu Gazy, jejichž počet se každým dnem nezadržitelně zvyšuje. S velkými obavami zároveň sledujeme prohlubující se humanitární krizi v pásmu Gazy, která je spojena s dramatickým zhoršením životních podmínek tamních obyvatel.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky plně podporuje diplomatické úsilí USA, generálního tajemníka OSN a dalších regionálních partnerů v čele s Egyptem při hledání možných východisek ze vzniklé krize.

V souladu s mezinárodním společenstvím důrazně apelujeme na všechny aktéry konfliktu, aby s ohledem na mimořádné fyzické i psychické utrpení civilistů na obou stranách bezodkladně přistoupili na podmínky okamžitého a bezpodmínečného humanitárního příměří.