Archeologické důkazy o velkoleposti svatého Chrámu

Archeologické důkazy o velkoleposti svatého Chrámu 4.94/5 (98.75%) 16 ohodnocení

pic1Vstoupí-li se na Chrámovou horu bránou Mugrabi a pokračuje-li se východním směrem podél jižní strany Hory, je možné vidět různé vystavené artefakty. Zatímco některé z nich lze datovat do pozdějších historických období, řada těchto předmětů pochází z období Druhého chrámu.
Některé z hlavic sloupů zobrazených na fotografiích jsou skutečně z Druhého chrámu. Zdroje z židovské tradice a historické záznamy udávají, že tyto hlavice byly pokryty vrstvou zlata. Oranžové zbarvené skvrny na kamenech jsou zdánlivě všechno, co zůstalo jako stopa po vzájemném působení zlata a jiných prvků. Nicméně bližší zkoumání několika těchto hlavic odhalí fascinující detail: zbytky jasného zlata, které stále zůstávají na hlavicích!

Opravdu, toto je dědictví “Jeruzaléma ze zlata” a přestože islámské elementy, které dočasně ovládají Chrámovou horu, popírají, že Svatý chrám vůbec někdy existoval a popírají i jakoukoliv spojitost židovství s tímto svatým místem … důkazy z minulosti ukazují na zářivou budoucnost.

pic0

pic2

pic3

Foto: Rabbi Chaim Richman, Tomáš Kubín

Překlad Tomáš Kubín

Jedna myšlenka na “Archeologické důkazy o velkoleposti svatého Chrámu”

  1. Izrael během historie musel vést množství obranných válek, jak ukazuje Starý Zákon a novodobá, téměř 2000 let stará historie, zvaná „diaspora“. Pro křesťany je návrat lidu Izraele do své domoviny velkým znamením času. Ať chtějí, nebo ne, je to znamením konce staré doby a nástup toho, co je nazýváno Millenium. Bude to doba, kdy arcikníže Michael „sváže ďábla a všechny démony“, působící na světové lidstvo a teprve tím, kdy je „uvrhne do propasti“, otevře se možnost opravdového míru. Čas pohanů se končí a Bůh Izraele začne naplňovat všechna zaslíbení, daná Izraeli jejich neomylnými proroky. Zejména pr. Mojžíšem, pr. Izaiášem,pr.Jeremiášem, pr.Joelem, pr. Zachariášem, pr. Ezechielem, atd.
    Také pohané obdrželi na konci času mocného proroka, od téhož Boha, který jej potvrdil nadpřirozeným způsobem ve statisících případech v USA , JAR, i jiných zemích světa. Jeho jméno je William Marion Branham. V šesté Pečeti ze Zjevení sv.Jana je odhaleno skrze tohoto proroka jak bude Izrael přiveden zpět k Bohu: Budou Izraeli darováni dva skuteční Boží proroci – jako „dvě olivy“ Mojžíš a Eliáš. Ti na příkaz Boží budou trestat zkorumpovanou zemi pohanů stejným způsobem, jak Mojžíš ztrestal faraona Ramsese deseti ranami a Eliáš ztrestal odpadlý Izrael s králem Achabem a Jezábelou, jeho pohanskou ženou. První přikázání Desatera se tak naplní a veškerá čest bude vzdávána jedině tomu, komu patří: Bohu Izraele. ( šestá Pečeť v angl. originále je na stránkách „Voice Of God Recordings“ ) JK

Komentáře nejsou povoleny.