Dvacet let bez Zpívajícího rabína Shlomo Carlebacha + videa

Dvacet let bez Zpívajícího rabína Shlomo Carlebacha + videa 4.91/5 (98.18%) 11 ohodnocení

Rabbi CarlebachPřed dvaceti lety, 20. října 1994 (15. chešvanu 5755) odešel na věčnost rabi Shlomo Carlebach přezdívaný Zpívající rabín. Rabi Shlomo Carlebach se narodil 14. ledna 1925 v Berlíně a pocházel z významné ortodoxní rabínské rodiny. Jméno Shlomo dostal po svém dědovi Solomonu Carlebachovi, který byl vrchním rabínem města Lübecku. Shlomův otec dr. Hartwig Naftali Carlebach byl rabínem berlínské synagógy v Passauerstrasse. Roku 1931 Carlebachovi odjeli do Badenu u Vídně, neboť si tamnější židovská obec zvolila dr. Carlebacha svým rabínem. Po anšlusu Rakouska roku 1938 uprchla Carlebachova rodina do litevského města Telšiai (Teltz). Ještě téhož roku odjel dr. Carlebach do New Yorku, kde přijal místo rabína v malé synagóze Congregation Kehilath Jacob. Následujícího roku přijel do USA i jeho čtrnáctiletý syn Shlomo. Shlomo Carlebach studoval v newyorkské ješívě Tora va-Daat pod vedením rabína Shloma Heimana a poté, kdy roku 1943 založil rabín Aharon Kotler Bet Midraš Gavoha ve městě Lakewoodu, New Jersey, tak se Shlomo Carlebach stal jedním z jeho prvních 14 vynikajících studentů-„zakladatelů“.

V Lakewoodu studoval až do roku 1949.  Toho roku se stal žákem lubavičského rebeho Josefa Jicchaka Schneersohna a později, v letech 1951-4 byl jedním z prvních vyslanců (šluchim) sedmého lubavičského rebeho Menachem Mendela Schneersohna. Tehdy začalo jeho sbližování s hnutím Chabad.

imagesAK7U22O7

Rabi Shlomo Carlebach vytupoval s tradičním židovským písňovým repertoárem, který však melodicky zpracoval tak, aby  oslovil co největší počet Židů, zvláště těch, kteří se již svému židovství vzdálili. Pořádal přednášky o judaismu, které často doprovázel písněmi, vystupoval na veřejných koncertech, ve vysokoškolských kampusech, na komunitních oslavách židovských svátků, na svatbách a bar micvách. Rabi Shlomo Carlebach vytvořil osobitý jedinečný styl založený na moderním aranžmá tradičních chasidských melodií.