Izraelci vstupují do manželství později a žijí déle

Izraelci vstupují do manželství později a žijí déle 5.00/5 (100.00%) 9 ohodnocení

izraelské děti
izraelské děti (ilustrační foto)

Nejtypičtějším obyvatelem Izraele je 30letá, svobodná sekulární židovská žena, žijící ve středu země. Vyplývá to z výroční zprávy izraelského Ústředního statistického úřadu (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), zveřejněné před Roš HaŠana.

Podrobná zpráva uvádí, že v židovském roce 5774 vzrostl počet obyvatel Izraele stejně jako v předchozím roce o 1,9 % a dosáhl 8,13 milionu – 6,1 milionu Židů (75%), 1,7 milionu Arabů (20,7 %) a 347 tisíc ostatních (4,3 %), což jsou převážně rusky hovořící rodinní příslušníci Židů, kteří se přistěhovali ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Ve srovnání se západními zeměmi je izraelská populace mladá. V roce 2013 tvořily děti ve věku do 14 let 28,2 % všech obyvatel země. Průběžně nicméně vzrůstá počet obyvatel ve věku 65 a více let, kteří nyní tvoří 10,6 %. Věkový medián, tedy věk, kdy počet obyvatel mladších je stejný jako počet obyvatel starší, je nyní 29,6 roku, což je o 2 roky více, než v roce 2000. U mužů je věkový medián na 28,6 rocích, u žen na 30,7. Poměr zastoupení mužů a žen v populaci je stabilně stejný – na 1.000 izraelských žen připadá 982 mužů.

Do manželství vstupují Izraelci stále později. Zatímco v roce 2012 nežilo v manželství 63,3 židovských mužů a 45,8 % židovských žen ve věku 25 – 29 let, v roce 2000 to bylo jen 54 % a 33,3 %. U muslimů to v této věkové skupině je 45,5 % mužů a 18,8 % žen, zatímco v roce 2000 to bylo 35,7 % a 23,2 %. V roce 2012 vstoupilo do manželství 50.474 párů, z toho 75 % židovských a 21 % muslimských, což takřka přesně odpovídá židovskému a muslimskému zastoupení v populaci. Rozvodovost byla ale vyšší židovská – z 13.685 rozveduvších se párů jich 81 % bylo židovských a jen 13 % muslimských. Míra sňatkovosti byla v roce 2012 6,4 z tisíce, míra rozvodovosti 1,7 z tisíce.

V roce 2013 se v Izraeli narodilo 171.444 dětí, což bylo o 0,3 % více než v roce 2012. 74 % dětí se narodilo židovským a 23 % arabským matkám. Průměrný věk rodičky byl 27,5 roku.

V domácnosti žilo v průměru 3,3 osoby – v židovské 3,1, v arabské 4,8.

Rodin jen s jedním rodičem a nejméně jedním dítětem mladším 18 let bylo v roce 2013 v Izraeli 120 tisíc, tedy 11 % všech rodin v zemi.

40 % všech Izraelců a dokonce 50 % Židů žije ve středu Izraele. Naopak skoro 60 % Arabů žije na severu Izraele.

Průměrný předpokládaný věk dožití v Izraeli i v roce 2013 rostl a nyní činí 80,3 roku u mužů a 83,9 roku u žen. Od konce 70. let minulého století se průměrný věk dožití u mužů zvýšil o 9,1 a u žen o 9,2 roku. Vyšší je u Židů, než u Arabů – v roce 2013 byl rozdíl u mužů 3 roky a u žen 3,4 roku.