Galilejské město Abu Snan v bouři

Galilejské město Abu Snan v bouři 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

ABU SNAN I.Město Abu Snan – أبو سنان‎ ležící v Horní Galilei, 23 km sv od Haify, je obyčejně klidným městem, v němž žije 13 tisíc obyatel, z nichž je 49 % Arabů muslimů, 42 % Drúzů a 9 % Arabů křesťanů. Z významných osobností města lze například uvést Drúzy generála IDF v.v. Jusefa Mishleba, zástupce předsedy Městského soudu Haify Kamala Khayra v.v. nebo soudce Krajského soudu v Haifě Kamala Saaba.

Napětí mezi Drúzským a arabským muslimským obyvatelstvem města se vznášelo v ovzduší již během pvní poloviny tohoto měsíce, kdy ve středu, 5. listopadu byl v Jeruzalémě úmyslně zajet – zavražděn palestinským teroristou drúzský důstojník Pohraniční stráže Džada’an Asad z Bejt Džanu. Tehdy mnozí muslimští obyvatelé Abu Snanu vyjádřili zcela nepokrytě svou radost nad teroristickým aktem. Napětí mezi dvěma skupinami obyvatel vyústilo v pátek, 14. listopadu do otevřeného konfliktu. V pátek přišli do abusnanské střední školy, v níž se učí obě etnika, muslimští žáci s kefíjami jako výraz solidarity s arabským obyvatelstvem Kfar Kany a jako protest proti zastřelení jejího dvaadvacetiletého obyvatele Khaydara al-Dina Hamdana (8.11.), který nožem ohrožoval život policistů. Drůzští žáci si kefíje vysvětlili jako provokaci a cílené znevážení památky zavražděného důstojníka Pohraniční stráže a požádali muslimy, aby je sundali, což tito odmítli. Poté si naopak drúzští žáci si připli na košile drúzské odznaky a někteří z nich dokonce ukázali přívěsky s Davidovou hvězdou. Mezi žáky střední školy začala hromadná bitka, kterou se pedagogům podařilo s velkým úsilím ukončit a všechny žáky poslali domů. To však byla pouze předehra. V pátek večer vzplál konflikt mezi dospělými muslimskými a drúzskými obyvateli Abu Snanu. V pouličních bojích bylo zraněno mnoho lidí a z nich hospitalizováno celkem 43,  jeden je v kritickém stavu. Většina byla zraněna výbuchem granátu, který někdo hodil během bitky. Také se někdo (pravděpodobně muslim) pokusil najet do lidí, kteří byli na ulici v Abu Snanu a auto útočníka skončilo na střeše a v plamenech. Do Abu Snanu byly povolány policejní jednotky, aby ukončily pouliční bitky mezi Drúzy a muslimy. Nakonec se podařilo znepřátelené tábory uklidnit natolik, že lze hovořit o napjatém ovzduší, ale bez fyzického násilí. Velitel pobřežního pásu generálmajor policie Haggai Dotan a duchovní vůdce izraelských Drúzů šejch Muwafak Tarif a další představitelé komunity vyzývali ke klidu a rozvážnosti mezi oběma znepřátelenými stranami. Starosta města Nohar Mishleb se rozhodl ustavit občanskou komisi, v níž budou drúzští, muslimští a křesťanští obyvatelé města, vůdci obou znepřátelených skupin a náboženští představitelé. Komise má za úkol uklidnit rozbouřené a nepřátelské ovzduší panující mezi muslimy a Drúzy Abu Snanu. Kéž se to podaří, jak je zde zvykem – Insha’Allah – إن شاء الله‎ – בעזרת ה‘.

Abu Snan - komise

foto: mako.co.il