Komunita etiopských Židů slaví svátek Sigd + videa

Komunita etiopských Židů slaví svátek Sigd + videa 5.00/5 (100.00%) 12 ohodnocení

Kes (nejvyšší duchovní představitel tradiční etiopské komunity Semai Elias
Kes (nejvyšší duchovní představitel tradiční etiopské komunity Semai Elias

Komunita Beta Israel s dnes slaví svátek Sigd (ምህልላ „מֶהֶללַה“), který byl po dobu jejich života v Etiopii výrazem touhy návratu z vyhnanství do Jeruzaléma. Svátek se vztahuje k návratu Židů z babylónského zajetí a znovuvytvoření   náboženského a právního řádu   židovského života na území dnešního Izraele proroky Ezdrášem a Nehemiášem po roce 538 (př.o.l.) Etiopští židé, kteří v převážné většině přijeli do Izraele v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století stále hledají své místo v izraelské společnosti, ale stará tradice zůstala zachována a touha po biblickém Chrámu má místo  hluboko v jejích srdcích.  Padesát dnů po Jom Kipur se shromažďují a slaví svátek sounáležitosti k Jeruzalému a jeho pevnému místu v židovské tradici. Je poněkud smutné, že svátek dnes izraelské sdělovací prostředky o příliš nepřipomínají.