M. Lajčák: „Potrebujeme nové nástroje na boj s antisemitizmom v digitálnom svete“

M. Lajčák: „Potrebujeme nové nástroje na boj s antisemitizmom v digitálnom svete“ 5.00/5 (100.00%) 4 ohodnocení

OSCEBerlínska deklarácia z roku 2004 zostáva naďalej dôležitým dokumentom, ktorý pripomína antisemitizmus ako jednu z najstarších civilizačných chorôb. Jej odkaz nie je len v odporúčaniach pre krajiny OBSE, ktoré obsahovala Deklarácia, ale aj v zadefinovaní si toho, čo všetko je ešte potrebné v tejto otázke urobiť. Pretože nenávisť voči Židom nie je zďaleka problémom minulosti. Odznelo to dnes (13. novembra 2014) na berlínskej konferencii o antisemitizme, na ktorej vystúpil v panelovej diskusii aj podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Ako pripomenul, uplynulých desať rokov prinieslo množstvo konkrétnych výsledkov v podobe zákonov a legislatívnych úprav prijatých jednotlivými štátmi OBSE pre boj s kriminálnymi činmi založenými na rasovej či náboženskej neznášanlivosti, ale aj osobitných programov a iniciatív zameraných na potieranie antisemitizmu formou prevencie. Napriek mnohým pozitívnym výsledkom však nenávisť voči Židom zostáva závažným problémom v mnohých štátoch Európy aj vďaka tomu, že sa z ulíc presúva do elektronického prostredia, na internet a sociálne siete. „Musíme reagovať na nové výzvy, ktoré prináša doba. Prvou z nich je negatívny vplyv, ktorý má ekonomická kríza na spoločnosť ako takú. Druhou je, že sa antisemitizmus posúva z pravicového extrému do politického centra. A do tretice sú to nové formy antisemitizmu v cyberpriestore,“ povedal M. Lajčák. Ako dodal, na boj s týmto fenoménom zatiaľ nie sme dostatočne pripravení. „Máme zavedenú a fungujúcu legislatívu na boj s prejavmi rasovej a etnickej nenávisti v analógovom, ale nie v digitálnom prostredí. Potrebujeme nové nástroje na boj s antisemitizmom v nových podmienkach,“ povedal minister a ako príklad uviedol prax Facebooku a ďalších súkromných spoločností.

M. Lajčák sa vo svojom vystúpení venoval aj narastajúcemu fenoménu pravicového extrémizmu v Európe – ako povedal, žijeme v období krízy tradičných hodnôt, keď vlády musia riešiť závažné ekonomické problémy s tvrdými dopadmi na bežných ľudí. „To, čo bolo ešte pred pár rokmi neakceptovateľné, sa dnes berie ako úplne bežné. Je zodpovednosťou politických lídrov, aby sa neskrývali v dave, ale vystúpili dopredu a nastavovali normy toho, čo je akceptované a čo nie, aby jasne zdôrazňovali nulovú toleranciu voči antisemitizmu,“ povedal minister a dodal, že odkazom holokaustu je nutnosť podporovať duch tolerancie voči všetkým menšinám.

Na konferencii, ktorá sa koná v Berlíne už po desiaty raz, a ktorá si pripomína prijatie tzv. Berlínskej deklarácie k antisemitizmu (2004) sa zúčastňujú významní predstavitelia medzinárodného života, politici, diplomati, odborníci na antisemitizmus, historici a akademici. Cieľom podujatia je zhodnotiť pokrok na poli boja proti antisemitizmu od prijatia deklarácie a zároveň definovať kľúčové problémy v agende, ktorým je potrebné venovať pozornosť v budúcnosti.