Menachem Zivotofsky proti Spojeným státům americkým

Menachem Zivotofsky proti Spojeným státům americkým 4.94/5 (98.75%) 16 ohodnocení

wasisnejes
Menachem Zivotofsky s rodiči v roce 2011 před Nejvyšším soudem USA AP Photo/Evan Vucci

Jedno slovo v cestovním pasu dvanáctiletého chlapce může mít vliv na mezinárodní postavení hlavního města Izraele. Dnes bude zasedat devět soudců Nejvyššího soudu Spojených států, aby rozhodli, zda američtí občané, kteří se narodili v Jeruzalémě, mohou mít ve svých pasech uvedeno, že jsou narození v Izraeli. Tento velmi delikátní právní problém „Menachem proti americké vládě“ zaměstnávající již několik let americké soudy se dostal k Nejvyššímu soudu Spojených států a konečně má naději na vyřešení. Vše začalo, když dnes dvanáctiletý Menachem Zivotofsky, který žije se svými rodiči v Bejt Šemeši, podal jejich prostřednictvím žalobu na tehdejší ministryni zahraničí USA Hillary Clintonovou. Důvodem bylo, že americká administrativa neuznává izraelskou svrchovanost nad Jeruzalémem, a to i přesto, že před dvanácti lety, tři měsíce před Menachemovým narozením, americký Kongres přijal zákon, který této praxi protiřečí. Menachem Zivotofsky se narodil v jeruzalémské nemocnici Šaarej Cedek, která je v západní části města. Advokátům rodiny Zivotofských pomáhalo ještě dalších 39 právníků. Jedním z jejich tvrzení u soudu byl například taiwanský precedent. Američtí občané, kteří se narodili na Taiwanu měli po dlouhá léta ve svých pasech jako místo narození uvedeno „Čína“. Vyplývalo to z obav Spojených států nezhoršit vztahy s Čínskou lidovou republikou, která dodnes neuznává nezávislost Taiwanu a považuje jej za integrální součást Číny. V určitém okamžiku však Ministerstvo zahraničí Spojených států rozhodlo změnit zaběhnutou praxi a dnes uvádí v pasech amerických občanů místo narození „Taiwan“. Kromě toho advokáti Zivotofských uvádějí, že Menachem se narodil v západní části Jeruzaléma, o jejíž svrchovanosti není pochyb, tudíž by neměl být vůbec problém, aby v jeho pasu bylo uvedeno vedle města narození „Jeruzalém“ i stát „Izrael“.

Yedioth Ahronoth  3.11.14,

Další zdroj Wikipedia

8 komentářů u „Menachem Zivotofsky proti Spojeným státům americkým“

  1. Už je to nějaká doba, co jsem o tom četl, ale nepletu-li se, tak tam má napsáno jen „Jerusalem“. Nic dalšího.

   Na tomto sporu je pikantní právě to, co je zdůrazněno v závěru článku – onen mladík se totiž narodil v té části Jeruzaléma, která je součástí Izraele už od roku 1949 a na níž si ani palestinští Arabové nedělají nárok. Nicméně postoj ministerstva zahraničí USA je stejný, jako třeba postoj ČR nebo jiných zemí EU, které mají ambasády v Tel Avivu, protože „neuznávají“ Jeruzalém za hlavní město Izraele – a to ani jeho západní část. Současně ale např. Švédsko nemá problém uznat Palestinský stát včetně východní části Jeruzaléma jako hlavního města. To je logika, co?

   1. Scoolie, ale řekni mi, prosím, podle jaké mezinárodní smlouvy není Jeruzalém součástí Izraele. To, že si někdo činí na nějaké území nárok, neznamená, že mu to území už patří. I kdybych nakrásně souhlasil s dvojstátním řešením (jako, že nesouhlasím), tak ale do doby, než takový stát vznikne, tak je Jeruzalém stále právoplatnou součástí Izraele. Jeruzalém může patřit jedině Turecku, Izraeli nebo Jordánsku. Turecko se ho vzdalo v rámci Paris Peace Conference, resp. San Remo, resp. Lausanne. Jordánsko se ho vzdalo v rámci míru s Izraelem a nenárokování ŽÁDNÉHO území, které obsadilo v roce 1948/1949. Takže tu není žádný jiný stát, který by mohl prohlásit, že to území je jeho.

    1. Nejde o to, zda existuje nějaká mezinárodní smlouva. Jde o to, zda ten který stát uznává Jeruzalém za součást Izraele. A v USA se k tomu ministerstvo zahraničí (což je prodloužená ruka prezidentů) nemá. Existuje už ne úplně nový zákon USA, který jednoznačně stanoví, že Jeruzalém má být uváděn v pasech jako součást Izraele, nicméně prezidenti USA (od doby G.W.Bushe, za nějž byl ten zákon přijat) ho ignorují s tím, že Kongres překročil své pravomoci, protože určování zahraniční politiky je věcí prezidenta a jeho vlády a ne Kongresu. A o tom se nyní vede ten spor u Nejvyššího soudu USA – o to, kdo v USA má právo určovat otázky zahraniční politiky, zda výlučně prezident a jeho vláda anebo i Kongres…

     Jinak věcně se my dva samozřejmě shodneme. I když v úvahu přichází ještě jedna možnost, totiž že Jeruzalém je právně vzato „corpus separatorum“ tedy nezávislé území, cosi jako bývalo Svobodné město Gdaňsk nebo Svobodné město Terst. Tak to původně zamýšlel onen plán OSN na rozdělení mandátního území Palestina. Nicméně nutno dodat, že Jeruzalém jako nezávislé území snad z celého světa dnes bere vážně jen Vatikán…

     1. Jestliže USA uznalo v roce 1922 (nebo to bylo 1923?) mírovou smlouvu v San Remo, tak není důvod řešit status Jeruzaléma. Protože v San Remo Jeruzalém žádný zvláštní status nedostal. Prostě byl součástí Palestiny, takže součástí budoucí židovské domoviny. Corpus Separatum je výmysl pozdější doby, který nemá žádnou oporu v zákoně.
      Já se jenom ptám, na základě jaké právní úmluvy vůbec USA zvažuje, zda Jeruzalém je nebo není součástí Izraele? O žádné takové smlouvě nevím, ale rád se poučím. USA uznalo v roce 1922/1923 Jeruzalém jako součást budoucího židovského státu. Toto mezinárodní právo je dosud platné a nevím o žádném jiném, které by ho zrušilo. Rezoluce 181 z roku 1947 nemá váhu mezinárodního práva, navíc to arabové odmítli.
      Neexstuje žádný právní výnos USA, který by měnil původní schválené usnesení americkým kongresem v roce 1922/23. A pokud takové je, tak mě právě zajímá, jaké. Nevím o něm, poučte mě, prosím někdo.
      😛 takže mě pusťe do USA, já jim to tam vysvětlím za 15 minut a můžeme jít všichni domů, ne?

 1. A to chtějí říct, že pokud by se narodilo dítě ve východní části Jeruzaléma, tak bude mít v kolonce stát uvedeno „neznámé“? Co to je za nesmysl. Rezoluce 181 z roku 1947 nemá žádnou právní váhu. Takže nějaké dělení Jeruzaléma nebo je vynímání odkudkoliv je nesmysl. Jeruzalém byl součástí území nazývaného Palestina a toto území bylo svěřeno židům v roce 1920 na konferenci v San Remo. Co chtějí vymýšlet dalšího? Ať jakýkoliv právník zpochybní San Remo, a pak se můžeme bavit dál. Neexistuje žádný právní dokument, který by přiřkl Jeruzalému jakýkoliv zvláštní status.

 2. Talarich: USA zjevně mají za to, že mírová smlouva ze San Rema byla změněna rozhodnutím Valného shromáždění OSN o rozdělení mandátního území Palestina na židovský stát, arabský stát a město Jeruzalém. Samozřejmě všichni víme, že toto rozhodnutí v praxi nebylo realizováno kvůli zuřivému arabskému odporu, nicméně čistě právně vzato je to poslední relevantní rozhodnutí týkající se na mezinárodní scéně Jeruzaléma… V reálu byl Jeruzalém rozdělen mezi Izrael a Zajordánsko a následně v roce 1967 sjednocen, nicméně USA to asi berou jen jako stav faktický.

  Více mrkněte na pěkný článek Times of Israel – In Jerusalem passport case, congressional role in foreign policy questioned

  1. Nu, tak se zdá, že USA potichu zapomnělo na svoje uznání výsledků konference v San Remo, kde byl Jeruzalém součástí budoucího izraelského státu a zašťiťuje se, že v roce 1948 sice uznal Izrael jako samostatný stát, ale že v roce 1948 neuznal Jeruzalém jako součást Izraele. Čímž to pádem vlastně popřel hlasování kongresu z roku 1922/1923.
   Je smutné, že právnička žalující strany navrhuje soudu, že přece uvedením státu Izrael v onom dětském pase přece soud neurčuje status Jeruzaléma. Takže je pro mě smutné, že vlastně nechce bojovat bitvu na frontě „Jeruzalém-patří-Izraeli-a-basta-fidly“, čímž mě velice zklamala.

   Zdá se, že jediný chlap s gulema je v dnešním světě pouze Bibi. Všichni ostatní našlapují opatrně kolem všech arabů, aby náhodou některý z nich neopatrným pohybem nebouchnul.

Komentáře nejsou povoleny.