Archeologie: vzácný nález farmy a ojedinělých mincí v blízkosti Roš ha-Ajin

Archeologie: vzácný nález farmy a ojedinělých mincí v blízkosti Roš ha-Ajin 5.00/5 (100.00%) 12 ohodnocení

img73258
Letecký snímek farmy , Skyview Company, Israel Antiquities Authority

Během záchranných vykopávek v blízkosti Roš ha-Ajin (kromě jiného také partnerské město Prahy) byla objevena dobře zachovaná rozsáhlá farma o 23 místnostech. Archeolog Amit Shadman, ředitel vykopávek vedených izraelskou památkovou správou řekl, že farma je rozlehlá, nachází se na ploše 30 krát 40 metrů a byla vybudována v osmém století před občanským letopočtem. Podle archeologa Amita Shadmana v té době poměrně velké farmy sloužily k ubytování rodin, které společně obdělávaly půdu a staraly se o chod farmy. Nález velkého sila naznačuje, že pěstovali obilí. Farma byla využívána také v perském období, kdy ze židé vraceli z babylónského zajetí a začali budovat Druhý Chrám, tedy v šestém století o.l.  Farma přetrvala i v helenistickém období, které v Izraeli začalo po té, kdy Alexandr Veliký porazil perskou armádu roku 333 př.o.l. Řecká přítomnost po době Alexandra Velikého byla židovským obyvatelstvem uvítaná, ale později docházelo k represím.

img553059
Mince se jménem Alexandra Foto Robert Kool, Israel Antiquities Authority

Ty vedly k událostem, které si připomínáme právě nyní při oslavě svátku Chanuka. Během povstání byly Řekové nakonec židovskými bojovníky poraženi. Vliv Řeků je parný i ve farmě, kde byly na podlaze nalezeny vzácné stříbrné mince nesoucí jméno Alexandra   ΑΛΕΞΑNΔΡΟΥ. Na minci je vyobrazen řecký bůh Zeus a mytologický hrdina Hérakles na reversu.  Během vykopávek byla objevena vápenka z otomanského období, kdy v zemi vládli Turci, k jejíž stavbě byly použity kameny z budov farmy. Izraelský památkový úřad a ministerstvo stavebnictví rozhodly, že nález bude zakonzervován in situ, vzhledem k tomu, že je nebývale dobře zachován.

img73259
Revers mince s portrétem Hérakla Foto Robert Kool, Israel Antiquities Authority