Naivita západní demokracie

Naivita západní demokracie 4.85/5 (97.08%) 48 ohodnocení

images
wikimediea

Reakce na krvavou lázeň ve Francii v něčem připomíná reakci na druhou intifádu ze září 2000. V obou případech je to dlouholetý neúspěch konceptu izraelské a světové levice. U nás, v Izraeli, je to neúspěch koncepce „je partner “ pro mírové rozhovory, ve Francii – neúspěch multikulturalismu. V obou případech se jedná o neúspěch koncepce přisuzující protivníkovi a nepříteli zájmy shodné s mými. Šok a hrůza, která zachvátila Francouze a celou Evropu, mohou mít krátké trvání, podobně jako po druhé intifádě. Brzy začne pracovat propaganda. Zanedlouho uslyšíme místní komentáře ohledně terorismu, které budou poukazovat na vinu Západu v „zločinech kolonialismu“, jejichž „výsledkem“ je terorismus. Již dnes radikální levice obviňuje Izrael z jeho chování na Středním východě. Dnes je to zatím na okraji zájmu, zítra to bude hlavním tématem politických diskusí.

Neúspěch koncepce ve Francii má souvislost s neúspěchem politické koncepce izraelské levice. Když slyším Cipi Livniovou nebo Jicchaka Herzoga hovořit na politická témata, je to jako se vrátit do 80. let, do doby než jsme zažili velké zkoušky a než se Střední východ se rozpadl na různé enklávy, vrátit se před dobu, kdy druhá strana neuspěla v nesčetném počtu zkoušek, kromě jedné, v níž však vynikla – ve vraždění Židů a v poškození dobrého jména  Izraele ve světě. Uběhl pouze týden a zlomila se jediná korouhev Cipi Livniové. Jejich neúspěch ještě více vynikne ve srovnání se slovy prezidenta Francoise Hollanda jimiž se vyjádřil k událostem ve své zemi. Nutno připomenout jeho slova, kterými charakterizoval vraždu v košer obchodě, že to byl „antisemitský čin“ a že teroristé jsou „radikálové, kteří nemají žádný vztah k islámu.“ Čtete a prostě nevěříte!
Máme co činit s tradicí: Koncem září 1938 byla podepsána tzv. Mnichovská dohoda, která uspokojila nacistické Německo tím, že vyrvala z Československa pásmo Sudet a předala ho Německu. Chamberlain se vrátil do Londýna a prohlásil, že zachránil mír. Okamžitě po podepsání Mnichovské dohody francouzská diplomacie vykreslovala Hitlera jako člověka, který je mezi radikálními Goebbesem a Himlerem a „umírněným“ Goeringem. Nebyla jiná možnost než posílit vůdce, aby nepadl do rukou „radikálů“.
Tato zaslepenost, která přivedla Evropu k druhé světové válce, vede dnes Evropu k jejímu vnitřnímu kolapsu. Dnes je řeč o obru, který se dobrovolně sám svázal politickou korektností. Albert Camus svého času napsal, že druhá světová válka je příkladem útoku na svobodný svět.
Ve své snaze o klid, jsou ochotny západní demokracie věřit, že po nesčetných ústupcích, které zatím k míru nebo klidu nevedly, další ústupek bude jistě ten, který ke zlepšení přivede. Západní demokracie jsou ochotny si svůj klid a mír vykoupit i jen na několik let. Stalin, který si byl vědom slabosti Západu, ždímal z Roosevelta další a další ústupky. Je zvykem ho omlouvat tím, že na něj tlačilo politbyro vzhledem k tomu, že se „přikláněl k liberálním reformám“. Ne on, to radikálové (Jagoda, Ježov, Beria… – D.M.). To, co se Stalin učil, islám to vymyslel. Nyní několik slov našim židovským bratrům a sestrám z Francie: Co tam ještě děláte? Pojďte domů, Izrael je vaše místo a žádné jiné místo na světě. My vás potřebujeme a vy nás. Imigrujte do Izraele, ne ze strachu, ale prostě vraťte se do vlasti po dvou tisíci letech života v diaspoře. V Izraeli to není vždy lehké, ale čelit těžkostem zde, má smysl a je to spojeno s velkou nadějí. Nechte Evropu ať se vypořádává se svými problémy a pojďte přiložit ruku k historickému dílu – návratu na Sión a budování židovského státu.

redakčně zkráceno

3 komentáře u „Naivita západní demokracie“

  1. Velmi souhlasím se závěrečnou výzvou všem francouzským židům. Pojďte do Izraele, proč zůstáváte ve Francii! Neříkám, že to bude v Izraeli jednodušší nebo lehčí. Ale zcela určitě to bude mít mnohem větší smysl než ve Francii. Když za něco bojujete ve Francii, tak k čemu to je? Když za něco bojujete v Izraeli, tak je to za všechny ostatní.

  2. Tak to je trefné. Izrael jako jeden z mála států na světě opravdu brání své obyvatele. Ač nevěřící a nežid, mám ke státu Izrael opravdový obdiv.

Komentáře nejsou povoleny.