Půst Desátého tevetu

Půst Desátého tevetu 5.00/5 (100.00%) 9 ohodnocení

file_0_originalDnes, 1. ledna držíme půst Desátého tevetu. Půst je ustanoven na památku zahájení obléhání Jeruzaléma počátkem roku 588 př.o.l. babylónskými vojsky krále Nebúkadnesara II. Počátek obléhání Jeruzaléma byl i počátkem jeho konce, který nadešel 9. avu 586 př.o.l., kdy Babylóňané zbořili první jeruzalémský Chrám a odvedli jeruzalémské obyvatele do zajetí. Prorok Zacharjáš (8,19) vypočítává čtyři posty, které se na konci dnů stanou veselými svátky. Mezi nimi uvádí i půst desátého měsíce, což je právě půst Desátého tevetu, neboť podle biblického počítání měsíců nisan je prvním měsícem židovského roku a měsíc tevet je tudíž desátým měsícem. Zpráva o počátku obléhání Jeruzaléma je i v 2. Královské 25,1-2 a  Jeremjáš 52,4.

V současné době je tento půst též památkou na všechny Židy, kteří se stali obětí holokaustu-šoa a za padlé vojáky u nichž nevíme přesné datum, kdy zahynuli. Tento památný den se nazýva Jom ha-kadiš ha-klali – Den všeobecného kadiše. Půst končí v 17 hodin.

ner