Likvidace židovských památek v Iráku

Likvidace židovských památek v Iráku 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

img532627
Fresky v Synagoze Dura Europos v Sýrii

Zatímco v jeruzalémském Muzeu biblických zemí je pečlivě restaurován a konzervován každý objekt vážicí se k historii regionu, každá stopa po národech jejichž potomci žijí rozptýleni po celém světě, stejně jako židé jejichž praotec Abrahám se vydal z Babylónu do dnešního Izraele, aby se tam usadil a jeho vnuk Jákob dal lidu jméno Izrael, v Babylonii, dnešním Iráku jsou památky na slavnou minulost, nejen židovskou, ničeny bandami teroristů, kteří neváhají zabíjet a ničit. Nešetří nikoho, ani muslimy, ani křesťany, ani příslušníky jiných náboženství a ani kulturní památky. Teroristé se se vloupali do synagogy v Amaře a podle informací ji částečně rozbořili. Irácká media informovala, že si v bývalé synagoze udělali vojenské velitelství a veškeré cesty k ní jsou uzavřené a novinářům není do místa umožněn přístup. Není také zřejmé, o jakou skupinu teroristů se jedná. Také hrob proroka Ezry (Ezdráše) v oblasti Amary byl zničen a zbaven veškerých znaků připomínajících že na místě je pochován židovský vůdce. Stará tradiční irácká, babylónská židovská komunita, tak dostala další ránu. Kořeny této komunity sahají do roku 586 př. o.l. v šedesátých letech dvacátého století  se poslední židé z Iráku vystěhovali.

Přestože informace o tom, že není jasné kdo jsou teroristé, kteří synagogu a hrob zničili, existuje dostatek důkazů proto, že Islámský stát (ISIS) systematicky likviduje veškeré památky na židovskou přítomnost v Iráku a Sýrii.

Vloni teroristé z ISIS rozbořily hrobky proroků Daniela a Jonáše v Mosulu s tím, že hrobky jsou symbolem „modloslužby“. Irácká vláda se také postarala o to, aby četné židovské památky jako například hrobka Ezechiela (Ezdráše) a Jozueho velekněze v blízkosti Bagdádu, byly dejudaizovány.