Mandloň rozkvétá … + video

Mandloň rozkvétá … + video 4.67/5 (93.33%) 9 ohodnocení

Israel - MotzaAčkoli zima sotva začala, v Izraeli už začíná pomalu jaro. Jeho předzvěstí je rozkvetení prvních stromů, což jsou mandloně. Ty se také staly určitým symbolem svátku Tubišvat – 15. den měsíce švat, neboli Nový rok stromů,  který začíná dnes večer. Mandloň či mandlovník je nízký strom, dorůstající do výšky asi pět metrů. Pochází nejspíše z Anatolie, roste od východního Středomoří do západního Íránu. V Izraeli roste planě v původních středomořských hájích, kdysi rostoucích po celé Galileji, na Karmelu, v Samaří a v Judsku. Nejčastěji spolu s místním dubem, řečíkem a dalšími divokými druhy mandloně. Plody divokých mandloní jsou hořké, obsahují jedovatý amygdalin, látku chránící strom před spásáním. Sladké mandle jsou vlastně mutací, jež amygdalin neobsahuje.

K zdomácnění mandloně došlo ve zdejší oblasti již asi někdy ve čtvrtém tisíciletí před občanským letopočtem, po zdomácnění obilovin.
Strom a jeho plody je zmíněn v bibli. Praotec Jákob (Jaakov) posílá mimo jiné mandle egyptskému vládci (což je nakonec jeho syn, Josef, Gn 43,11). Áronova hůl (Nu 17,23) je z mandloně. Další zmínka je v knize Jeremiášově (1,11). V bibli se nazývá také luz, což bylo také původní pojmenování Beit Elu.
Mandloň je zmiňována i v Talmudu. Ale má se za to, že tehdy nebyla tolik pěstována a i ve středověkých cestopisech  o ní nalezneme jen ojedinělé zmínky.
V archeologických vykopávkách také není hojná, nejstarší nález je z neolitu (Jericho). Skořápky se nacházejí i tam, kde tyto stromy nerostly, ale mandle se tam dovážely. Trámy z mandloně se našly např. v klášteře sv. Kateřiny na Sinaji (6. století).

V moderní době podporoval pěstování mandloně baron Rothschild, nejvýznamnější mecenáš obnovy židovského života v Zaslíbené zemi. Ale nakonec to nepřineslo kýžený ekonomický úspěch a za britského Mandátu dochází k postupnému úpadku. Přesto je strom dodnes sázen, byť husté nízké stromy neumožňují běžně strojovou sklizeň. Průkopníkem mechanické sklizně a mechanického odskořápkování je kibuc Geva (od roku 1973).
A tak tedy konečně přišla doba květu mandloní, jejichž pěkné poměrně velké bílé až narůžovělé květy nám teď v Izraeli přinášejí nejen estetickou potěchu.

JBG

 Autor je izraelský průvodce českého původu  více na jeho stránkách