Esteřin půst a Purim

Esteřin půst a Purim 5.00/5 (100.00%) 10 ohodnocení

imagesJM9YINNSDnes, ve středu 4. března, držíme od 5.04 hodin ráno do 18.28 večer, t.j. do začátku Purimu Esteřin půst. Náš jednodenní půst je na památku třídenního půstu, který vyhlásila královna Ester. Postili se nejen ona a její služebné, ale i Mordechaj a všichni Židé v Súzách (bibl. Šušan), o čemž se dočteme v Esteřině svitku 4,15-17. Nutno připomenout, že se tehdy všichni postili v měsíci nisanu. Právě v tomto měsíci Haman pozval do svého domu mágy, aby metáním losu – púr (פור) stanovili nejpříhodnější den k vyvraždění všech Židů v perské říši. Los padl na 13. den měsíce adar (Est 3,13). Podle midraše byl Haman velmi rád, protože považoval měsíc adar za měsíc nešťastný pro Židy, neboť věděl, že sedmého adaru zemřel náš učitel Mojžíš. Haman však nevěděl či zapoměl, že se Mojžíš také sedmého adaru narodil.

Talmud, traktát Chulin 139b, se ptá, kde je v Tóře náznak o Ester? Odpovědí je Dt 31,18: „A já skryji, zakryji (הסתר אסתיר – haster astir) svou tvář onoho dne pro všechno zlo, jehož se dopustil, když se obrátil k jiným bohům.“ Talmud nám chce říci, že doba Mordechaje a Ester byla obdobím „skrytí Boží tváře“, kdy lidé jaksi necítili skutečnost, že Bůh řídí svět. Byli v rozpacích, ztráceli rozvahu a nevěděli, jak mají reagovat. Zdálo se jim, jakoby Hospodin před nimi „skryl svou tvář“ a přenechal svět na pospas „náhodným silám“.
Podobně je tomu i s příběhem o královně Ester, Mordechajovi a záchraně Židů z pařátů Hamana, potomka amáleckého krále Agaga (odtud ona iracionální nenávist k Židům, kterou měl Amálek v sobě po všechna pokolení).
Svátek má 4 přikázání, která máme plnit a všechna začínají v hebrejštině na „מ – M:
1. מגילה מקרא (Mikra megila) – Číst biblický Esteřin svitek. Megilat Ester čteme dvakrát. Poprvé na počátku svátku – ve středu večer a podruhé na Purim dopoledne, tedy ve čtvrtek 8. března. Slyšet čtení Esteřina svitku jsou povinny i ženy, neboť díky ženě-královně Ester a její odvaze jsme byli zachráněni. Pokud žena nemůže z jakéhokoliv důvodu být přítomna čtení svitku v synagóze, manžel je povinnen jí svitek přečíst doma.
2. שלוח מנות איש לרעהומ (Mišloach manot iš l’reehú) – Posílat porce jídla druh druhu. Minimálně musíme poslat dva druhy jídla, neboť slovo „mana“ je v množném čísle „manot“. Důležité je znát, že muž předává šlachmónes muži a žena ženě, aby nevznikla nežádoucí interpretace. Šlachmónesy roznášíme ve čtvrtek dopoledne.
3. מתנות לאביונים (Matanot l’evjonim) – Dárky chudým. Zde se jedná o peněžní dar, alespoň dvěma chudým Židům, neboť slovo „evjon“ je v množném čísle „evjonim – chudí“. Peněžní dárek má umožnit chudému souvěrci, aby si mohl dopřát purimovou hostinu jako ostatní majetnější Židé.
4. פורים משתה (Mište Purim) – Purimová hostina. Je to vlastně slavnostní purimový oběd. Neměla by chybět velká chala-barches, na jakýkoli způsob upravené krůtí maso, neboť v Esteřině svitku se uvádí, že král Achašvéroš vládl od Indie – הודו (Hodu) až po Etiopii. Slovo „Hodu“ znamená nejen Indii, ale také krůtu – krocana. (Podobně v ruštině indějka-krůta). Zde jsme se již dostali k židovskému folkloru. Kromě toho nesmí chybět dostatek dobrého vína či ještě něčeho tvrdšího, abychom se náležitě uvolnili a naše mysl byla mnohem veselejší než ve všední dny. Doporučuji však nepřehánět, neboť pokud je člověk pod stolem a kolem něho probíhá purimové veselí, on sám z toho nic nemá.
Ještě jedna malá perlička: Na šabat chol ha-moed Pesach čteme svitek Píseň písní (השירים שיר), o Šavuot čteme svitek Rút (רות), na půst 9. avu čteme svitek Pláč Jeremjášův (איכה), na šabat chol ha-moed Sukot čteme svitek Kazatel (קהלת). Po čtení těchto svitků vždy říkáme Kadiš.
Po čtení svitku Ester (אסתר) na Purim modlitbu Kadiš neříkáme. Proč? Protože Amálek nezemřel. Amálek nenávidějící Židy žije v každém pokolení. Tak, jak se uvádí v pesachové hagadě, že v každém pokolení povstanou proti nám, aby nás zničili, ale Všemohoucí, budiž požehnán, nás zachraňuje z jejich rukou. Proto musíme proti Amálekovi neustále bojovat, ať je kdekoli. Nakonec, tak jako kdysi v dávné Persii, budeme slavit Amálekovu porážku radostí a veselím.

imagesLH45JH52
Přeji všem čtenářům eretz.cz veselý svátek Purim –פורים שמח חג !