EXKLUZIVNĚ! Úspěšná operace Mosadu: Státní převrat v Persii!

EXKLUZIVNĚ! Úspěšná operace Mosadu: Státní převrat v Persii! 5.00/5 (100.00%) 13 ohodnocení

svržený premiér Haman nebyl z nejskromnějších
svržený premiér Haman nebyl z nejskromnějších

PUTNA (PUrimová Tisková ageNturA): Jak oznámily hromadné sdělovací prostředky a UPA (Ústřední purimová agentura), byl včera 13. adaru proveden státní převrat v Persii. Situace v perských provinciích a hlavním městě je dosti nepřehledná. Obyvatelé ve všech provinciích uvádějí, že se většina gubernátorů a vysokých státních úředníků přidala k opozičním silám, které aktivně podporuje. Podle neověřených zpráv se na stranu opozice přidal i nejvyšší státní představitel Persie. Tento bezprecedentní krok prý učinil po poradě se svou manželkou. Jak je již známo, v čele opozice stojí několik let bratranec manželky nejvyššího představitele Persie Mordechaj.

Opozičnímu předáku se podařilo se zahraniční pomocí zmobilizovat židovské síly v celé Persii a ty po několika letech podzemní činnosti převzaly iniciativu a během krátké doby obsadily strategická místa v zemi a hlavním městě. Jedná se především o vládní budovy, o budovu předsedy vlády a jeho soukromou vilu. Nyní hlásí naši zpravodajové, že během včerejška židovské síly zneškodnily v zemi 75 tisíc nepřátel.

Podle dosud nepotvrzených zpráv také v hlavním perském městě padlo rukou opozičních sil na 500 ozbrojených přívrženců svrženého předsedy vlády Hamana bin Hamdatího. O osudu svrženého předsedy vlády a jeho rodiny kolovaly různé neověřené zprávy. Některé uváděly, že s celou rodinou uprchl do severních provincií země, jiné naopak hovořily o tom, že se mu podařilo nelegálně překročit hranice do Babylónie. Před hodinou tyto zprávy dementoval nově jmenovaný předseda vlády a vůdce opozice Mordechaj. Ten uvedl, že manželka svrženého předsedy vlády Zereš spáchala sebevraždu a její muž Haman bin Hamdata byl revolučním lidovým tribunálem odsouzen k trestu smrti za přípravu genocidy a za zneužití důvěry nejvyššího státního představitele Persie. Rozsudek byl okamžitě vykonán. V dalším soudním procesu byli i Hamanovi synové shledáni vinnými v plném rozsahu obžaloby, která jim kladla za vinu aktivní účast na přípravě genocidy židovského národa v Persii a nezákonné obohacování na úkor státu. Všichni Hamanovi synové byli podle revolučních zákonů také spravedlivě potrestáni.

Židy Hamas neměl příliš v oblibě
Židy Hamas neměl příliš v oblibě

Podle zpráv, které naše redakce obdržela v posledních hodinách, situace v hlavním městě se uklidňuje. Na ulicích je již patrná úleva místního obyvatelstva. Židovští obyvatelé metropole vyšli do ulic, tancují, zpívají a svobodně vykřikují kdysi zakázané slogany“arur Haman“, „arura Zereš“. Někteří, jistě posíleni arakem, dokonce vykřikovali „Mordechaj na Hrad“. Nový ministerský předseda toto „přání lidu“ odmítl s tím, že raději  bude řídit vládu země a reprezentační úlohu hlavy státu ponechá manželovi své sestřenice.

Nyní jsme se dozvěděli od našeho zahraničního zpravodaje v provincii Jehud, že nejvyšší představitelé Jehudu dali souhlas k odtajnění složky č. 661 – רתס“א. Ve složce byly dosud tajné údaje o podpoře provincionálních bezpečnostních složek Jehudu perské opozici v čele s Mordechajem. Také je v ní uvededeno vedle krycího jména manželky nejvyššího perského státního představitele Ester její pravé občanské jméno Hadasa. Odtajnění složky bylo umožněno díky vítězství perské opozice, která byla podporována rozvědnou agenturou provincie Jehud.