Květina (Perach) – kandidátka do 20. Knesetu

Květina (Perach) – kandidátka do 20. Knesetu 3.00/5 (60.00%) 2 ohodnocení

Květina (Perach) - volební lístek do 20. KnesetuKvětina (Perach, פרח), je malou kandidátkou s plným názvem „Květina bohaté požehnání, život a mír jestřáb revoluce ve vzdělávání, bydlení a skutečný mír“ (פרח – שפע ברכה, חיים ושלום – נץ המהפך בחינוך, דיור ושלום אמת). Stranu založili charedim z města Bejt Šemeš. Cílem je snížení ceny na polovic u tisíce základních výrobků, snížení cen bydlení a dojednání skutečného míru s Araby výměnou za území.

První místo z 5členné kandidátky:

1. Šlomo Markes (Shlomo Marx, מרקס שלמה)

פרח – profil strany na webu izraelské Ústřední volební komise (hebrejsky)