Starý Egypt na území dnešního Izraele

Starý Egypt na území dnešního Izraele 4.93/5 (98.57%) 14 ohodnocení

Egyptske peceteStovky drobných předmětů z doby před 3400 lety objevili pracovníci izraelské Správy památek v podzemní jeskyni nacházející se v oblasti Tel Chalif nedaleko kibucu Lahav (16 km sv od Beer Ševy), která byla vykrádána neznámými pachateli. Jedná se vlastně o záchrannou akci, která znemožní pokračování vykrádání této archeologické lokality. Izraelská Správa památek nalezené předměty vystavuje od středy 1. dubna v Jeruzalémě. Předměty egyptské provenience dokazují, že v oblasti dnešního kibucu Lahav bylo kdysi egyptské správní středisko s mnoha úředníky.

Pečetní prsten s vyobrazením bojovníka
Pečetní prsten s vyobrazením bojovníka

Během záchranné činnosti skupiny bojující proti vykrádání archeologických lokalit, byla objevena podzemní jeskyně, v níž se našly stopy po vykradačích. Díky rychlému zásahu této skupiny byla další nezákonná činnost zločincům znemožněna. Záchranné archeologické práce, t.j okolo roku 1500 př.o.l. a z doby železné, asi 1000 př.o.l.. V jeskyni bylo objeveno asi 300 různých druhů keramických nádob, pečetě, pečetní prsteny a předměty sloužící ke kosmetice. Nalezené předměty byly v jeskyni postupně ukládány po několik desetiletí. Po prozkoumání nalezených předmětů archeologové určili, že část z nich byla vyrobena v Egyptě a odtud byla kupci nebo Izraelity přivezena do Kenaánu. Druhá část nalezených předmětů byla však vyrobena přímo v Kenaánu a pouze napodobuje egyptské vzory a motivy. Dr. Amir Golani ze Správy památek uvedl, že v pozdní době bronzové byl Egypt jednou z nejsilnějších veleříší. Egyptská nadvláda se nevyznačovala pouze vojenskou a politickou hegemonií, ale i silným kulturním vlivem na okolní země. Mimo egyptská správní centra se též v Kenaánu zrodily nové elity z místního obyvatelstva, které přijaly část egyptské kultury a umění.

Dr. Amir Golan
Dr. Amir Golani informuje media o vzácných nálezech

Fotografie: Izraelský památkový úřad