Vzácný archeologický nález z doby krále Davida + video

Vzácný archeologický nález z doby krále Davida + video 5.00/5 (100.00%) 18 ohodnocení

džbán z doby Davidovy, 15. 6. 2015
džbán z doby Davidovy, 15. 6. 2015

Během archeologických vykopávek, které se uskutečnily v letech 2007-2013 v lokalitě Churvat Keijafa (חורבת קיאפה) v údolí Ela, jižně od města Bejt Šemeš pod vedením profesora Yosefa Garfinkela z Archeologického ústavu Hebrejské univerzity a Saara Ganora ze Správy památek byl roku 2012 nalezen velký keramický džbán s nápisem v starokenaánském písmu. Džbán však byl rozbitý a restaurátorům se ho teprve nedávno podařilo zcela sestavit.

Nápis představuje jméno Ešba’al ben Bada – אשבעל בן בדע – Ešba’al, syn Bady. Včera se prostřednictvím sdělovacích prostředků měla možnost s tímto džbánem seznámit i široká laická veřejnost. Podle slov profesora Garfinkla a Saara Ganora  je to poprvé, kdy se napsané jméno Ešba’al, typické pro 10. století př.o.l. objevilo na nějakém předmětu nalezeném v Izraeli. Jméno Ešba’al – אשבעל nalezneme v bibli, a to v 1. Paralipomenon 8,33 a 9,39. V pozdějších obdobích se s tímto jménem nesetkáváme. Zde se jedná o Saulova syna Ešba’ala (אשבעל בן שאול), který byl po smrti svého otce velitelem vojska Abnerem dosazen za krále nad Izraelem. Saulův syn Ešba’al vládl dva roky paralelně s králem Davidem. V bibli mu bylo změněno jméno z Ešba’al mající konotaci na pohanského boha Ba’ala na Iš-bošet (2. Samuelova 3. – 4. kapitola).

Podle slov odborníků skutečnost, že jméno Ešba’al ben Bada bylo vyryto na džbánu ukazuje, že se jednalo o významného člověka. Pravděpodobně byl majitelem zemědělské usedlosti a zemědělskou produkci uchovával v keramických džbánech, které nesly jeho jméno. Džbán je svědectvím o vyšším společenském postavení a zámožnosti člověka s tímto jménem v judském království. džbán z doby Davidovy, 15. 6. 2015

Lokalitu Hurvat Keijafa – חורבת קיאפה, kde byl džbán nalezen, ztotožňují vědci s biblickým městem Šaarajim. Poprvé se objevuje ve spisku judských měst v knize Jozue 15,36. Podruhé je zmíněno v 1. Samuelově 17,52 – poté, kdy David zabil Goliáše, tak Izraelci pronásledovali Pelištejce a ti ranění padali cestou od Šaarajimu. Potřetí je město Šaarajim uvedeno v 1. Paralipomenon 4,31-32 ve spisku měst patřících Šimonovu kmeni.

džbán z doby Davidovy - nápis Ešbaol ben Bada
džbán z doby Davidovy – nápis Ešbaol ben Bada