Papež potvrdil nového arménského patriarchu Kilikie

Papež potvrdil nového arménského patriarchu Kilikie 5.00/5 (100.00%) 2 ohodnocení

patriarcha GhabroyanVatikán. Petrův nástupce včera potvrdil plné společenství nově zvolenému patriarchovi arménské Kilikie. Řehoř Petr XX. Ghabroyan byl zvolen 24. července synodou této patriarchální církve a požádal podle východního kanonického práva o tzv. „ecclesiastica communio“. Papež František jej potvrdil a ve zvláštním poselství adresovaném novému patriarchovi poznamenává, že k volbě „došlo ve chvíli, kdy jeho církev čelí různým těžkostem a výzvám“, zejména ti věřící arménsko-katolického obřadu, kteří žijí na Blízkém Východě.

„Nicméně – píše papež – naše vidění světa osvícené světlem víry ve Zmrtvýchvstalého Krista je plné naděje a milosrdenství, protože jsme si jisti, že Ježíšův kříž je stromem života.“ Petrův nástupce dále vyjadřuje přesvědčení, že nový patriarcha ve společenství s ostatními synodními otci a s pomocí Ducha svatého bude s „evangelní moudrostí“, „Pater et Caput“, dobrým pastýřem oné části Božího lidu, která mu byla svěřena, také na přímluvu mnoho arménských mučedníků a svatého Řehoře z Nareku, učitele církve.

mapa Arménského království v Kilíkii během 13. století; autor: Jklamo, Wikipedia
mapa Arménského království v Kilíkii během 13. století; autor: Jklamo, Wikipedia

(mig)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Papež potvrdil nového arménského patriarchu Kilikie.