OSN se zbavuje hříchů podle židovské tradice + video

OSN se zbavuje hříchů podle židovské tradice + video 4.31/5 (86.15%) 13 ohodnocení

Group_NYC_21.9.2015
Rabín Arthur Schneier, Pan Ki-mun, Ron Prosor, Gregory Lafitte a Tomas Sandell.

Odpoledne prvního dne židovského nového roku (15. září) se koná tradiční symbolický obřad TAŠLICH – תשליך. Židé jdou k řece, k rybníku či na břeh moře a konají výše uvedený obřad, jehož cílem je symbolické se osvobození od hříchů. Při něm prosíme Hospodina slovy proroka Micháše (7,19): „Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy“, aby Bůh zahladil všechny naše hříchy a uvrhl je do mořských hlubin. Tyto hříchy symbolizují kousíčky nebo kůrky chleba, které při tom házíme do vody. Samozřejmě se jedná o symbolické osvobození od našich hříchů. O tomto symbolickém obřadu se v židovské náboženské literatuře diskutuje a je zřejmé, že se jedná o zvyk poměrně nový, patrně ze 17. Století.

Nyní poprvé se takového obřadu zúčasnil generální tajemník OSN Pan Ki-mun s některými vysokými činovníky této mezinárodní organizace společně s velvyslanci a diplomaty některých členských států OSN a stálého velvyslance Izraele v OSN. Toto symbolické uznání židovského nového roku na půdě OSN je zásluha zejména rabína Artura Schneiera, významného amerického rabína, který má i velké zásluhy za udržení židovského života v bývalém Československu před rokem 1989, kdy inicioval znovuvydání modlitební knihy Sichot Jicchak (1981) a Hebrejského vydání Tóry s českým překladem (1985). To, že se generální tajemník OSN aktivně zapojil v New Yorku do symbolického odhazování hříchů do mořských vln dává naději, že OSN bude v tomto roce fungovat lépe, tudíž i svět by mohl být lepší, s méně hříchy.