Paraša VAJELECH (Dt 31,1 -30)

Paraša VAJELECH (Dt 31,1 -30) 5.00/5 (100.00%) 2 ohodnocení

וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל1 tora – Mojžíš šel a vyhlásil celému Izraeli tato slova.
Proč se v Tóře neuvádí kam šel Mojžíš? Neboť pravý smysl tohot verše je, že náš učitel Mojžíš vešel do srdce každého ze synů Izraele. V každém Židovi, ať žije v jakémkoli pokolení, je jiskra pocházející z Mojžíše. (Podle slov starých mistrů)

„Mojžíš šel“ – dokonce i poté, kdy Mojžíš odešel z tohoto světa „vyhlásil celému Izraeli tato slova“. Mojžíš neustále pronáší slova Tóry celému Izraeli. Každá aktualizace či nové objasnění slov Tóry (חידוש), které kdykoliv učiní jakýkoli Žid, vychází z Mojžíšovy obrovské duchovmní síly. Proto naši učenci nazývali své učené žáky „Moše“, například: „Moše, hezky jsi to vyjádřil“. (Podle díla נועם מגדיםrabiho Eliezera Horowitze, zemř. 1806)

31,10
מקץ שבע שנים במעד שנת השמיטה – Ke konci každého sedmého roku, v roce prominutí…
Po sedmém roku odpočinutí, kdy během celého roku byli zproštěni všech starostí o obdělávání polí a o splacení dluhů, právě to byla nejpříhodnější doba k tomu, aby synové Izraele přijali slova Tóry a hluboko si je vryli hluboko do paměti a uložili si je ve svých srdcích.
(Podle díla עקידת יצחק rabína Jicchaka ben Mošeho Aramy, 1420-1494)

31,19
ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם – Uč ji syny Izraele, vlož jim ji do úst…
Nemyslete si, že splníte svou povinnost, když necháte napsat svitek Tóry a současně budete posílat své děti do nežidovských škol, kde nebudou vychovávány podle Tóry. Hlavním cílem napsání svitku Tóry je právě ono: „Uč ji syny Izraele, vlož jim ji do úst“ a ne ji ukazovat v aron ha-kodeši. (Podle díla אבני אזל)