Nádherná byzantská mozaika zpřístupněna v Kyriat Gatu

Nádherná byzantská mozaika zpřístupněna v Kyriat Gatu 5.00/5 (100.00%) 9 ohodnocení

Mozaika v K. Gatu V. ChortasoMozaika stará 1500 let, která představuje svým způsobem mapu, na níž jsou zobrazeny ulice a budovy, byla před dvěma lety objevena při vykopávkách, které vedla izraelská Správa památek ve spolupráci s učiteli a žáky jedné ze škol v Kyriat Gatu. Vykopávek se zúčastnili též pracovníci kyriatgatského průmyslového parku.

Tato jedinečná mozaika zdobila podlahu kostela z byzantské doby. Mozaika byla archeology vyzvednuta z původního místa nálezu, aby mohla být přenesena do restaurátorských dílen Správy památek a tam odborně zrestaurována. Před několika týdny byla mozaika přenesena na své nové trvalé místo v průmyslovém parku. Právě nyní, na svátek Sukot, kdy se koná v kyriatgatském průmyslovém parku festival s názvem „Průmyslové stavby zevnitř“, bude mít široká veřejnost poprvé možnost spatřit tuto vzácnou jeden a půl tisíce let starou mozaiku.

Mozaika v K. Gatu III.Archeologové Sa’ar Ganor a dr. Rina Avner ze Správy památek uvedli, že „zobrazení budov na mozaikových podlahách je na území Izraele velmi vzácným jevem. Na mozaice vidíme budovy, které jsou seřazeny jedna za druhou podél hlavní městské ulice lemované sloupy. Mozaika se podobá pozdně antickým mapám. U jedné z budov vyobrazených na mozaice se zachoval řecký nápis, který říká, že to je obec Chortaso v Egyptě. Podle křesťanské tradice v Chortasu byl pohřben prorok Abakuk. Vyobrazení egyptského města na mozaikové podlaze kostela možná svědčí o původu jeho návštěvníků, kteří se tam chodili modlit.“

Mozaika v K. Gatu I

Mozaika v K. Gatu II.

Mozaika v K. Gatu IV. maly ptacek

Foto Nikki Davidov, Israeli Antiquities Authority Authority