Benjamin Netanjahu: Jako kdysi Makabejští i dnes Izrael bojuje proti temnotě, temnotě radikálního islámu a terorismu (+ video)

Benjamin Netanjahu: Jako kdysi Makabejští i dnes Izrael bojuje proti temnotě, temnotě radikálního islámu a terorismu (+ video) 5.00/5 (100.00%) 19 ohodnocení

Benjamin Netanjahu, první svíce Chanuka 5776Předseda izraelské vlády Benjamin Netanjahu dnes při příležitosti zapálení první chanukové svíce u Západní zdi v Jeruzalémě pronesl projev, jehož záznam a překlad přinášíme.

Před 2.200 roky povstala hrstka židovských bojovníků a porazila tehdejší globální impérium. Bylo to ještě před vzestupem Říma a řecká seleukovská říše byla tehdy silná, velmi silná a – za vlády Antiocha IV. – velmi krutá. Byla opravdovou hrozbou naší jednotě a naší velikosti. Makabejci bojovali v první řadě za obnovení této (duchovní) nezávislosti, ale nespokojili se jen s tím. Část lidu chtěla, aby se s tím spokojili. Ale tomu oni nebyli nakloněni. Bojovali za obnovení politické nezávislosti. Chápali, že bez politické nezávislosti neexistuje šance na zajištění nezávislosti duchovní.

Toto úsilí, které nepochybně zajistilo budoucnost našeho lidu, je také symbolem a příkladem lidem obecně a posílením lidí – silou ducha. Oni rozptýlili temnostu – a my dnes (také) bojujeme proti velké temnotě. Dnešní boj Izraele, stejně jako tehdy, v těchto dnech, v tomto období, je především bojem o naši existenci, nezávislost a kulturu, ale také bojem za celé lidstvo.

Izrael je svící v temnotě. Okolo nás je velká temnota a zde v Jeruzalémě, ve Státu Izrael, pozvedáme prapor nezávislosti a cti člověka, za právo židovského lidu žít svobodně ve své zemi a ve svém městě, v témže městě, které osvobodili Makabejci.

Tento boj pokračuje i v naší době. V každé generaci se vynořili, aby nás zničili, a v každé generaci Svatý, Požehnaný, nás před nimi zachránil pod podmínkou, že držíme prapor a svíci a také meč Izraele. A zde činíme právě to. Zaprvé, abychom bránili sebe, ale já říkám, že bráníme veškeré lidstvo, stejně jako kulturu všeho lidstva proti nespoutané brutalitě, kterou dnes svět začíná chápat.

Tento boj oceňuje mnoho lidí. Právě jsem byl na mezinárodní konferenci a viděl jsem toto ocenění, obdiv, kteří světoví představitelé mají ke Státu Izrael a k tomu, že bojujeme proti temnotě radikálního islámu, že bojujeme dnes a denně proti terorismu. Mají velký obdiv ke Státu Izrael a k našim vojákům. Jste zde a každodenně dělátu tuto svatou práci a já s ministrem veřejné bezpečnosti a ministrem obrany jsme obdivovali vaše činy, vaši obětavost a vaše hrdinství.

Můžeme zvýšit plat vojáků, jak jsme to učinili dnes, ale vaším skutečným platem je příspěvek ke slávě Izraele a sláva Izraele nelže. Jsme zde, stojíce blízko velesvatyně (kodeš hakodašim), která je nedaleko odtud. Dokážeme překonat jakoukoliv překážku a jakoukoliv výzvu a věřím, že to je dnes, zejména v této době znovuobnovení Izraele a slávy Izraele, symbolem.

S pomocí B*ží to, jak běží čas, více a více chápe velmi mnoho lidí po celém světě. Chci říci požehnání nad první chanukovou svící. Chci popřát všemu lidu Izraele šťastnou Chanuku.