Ojedinělý archeologický nález u Genezaretského jezera

Ojedinělý archeologický nález u Genezaretského jezera 5.00/5 (100.00%) 22 ohodnocení

MRAMOROVA DESKA KUSRISnížení hladiny Genezaretského jezera (Kineret – ים הכינרת) zapříčinilo, že se nad hladinu dostala dosud jezerní vodou pokrytá velká mramorová deska, na níž je hebrejský nápis. Co je na ní napsáno a zda je prvním důkazem o existenci židovského sídla v této oblasti? Možná tato deska opravdu dokazuje, že před 1500 lety bylo na tomto místě židovské sídlo. Lokace archeologického nálezu u Genezaretského jezera. O existenci židovského sídla na východním břehu Genezaretského jezera věděli archeologové již od počátku 60. let minulého století, když se pod hladinou jezera nalezly zbytky velkého vlnolamu z byzantské doby. Minulý týden, kdy velmi poklesla vodní hladina Kineretu, vrátili se badatelé z Haifské univerzity na ono místo a nalezli tam velkou mramorovou desku, jejíž stáří určili na 1500 let. Na desce je aramejský nápis psaný hebrejským písmem, což možná dokazuje existenci židovského sídla na tomto místě. Nález podporuje domněnku, která se dodnes řadila spíše k folklóru, že se jedná o město Gerasu, hebr. Kursi – כורסי, známou z Lukášova evangelia 8,26-39, kde Ježíš uzdravil posedlého démony, kteří z něj pak vešli do vepřů. (Také: Mt 8,28-34 a Mk 5,1-20).

Nález mramorové desky s aramejským textem psaným hebrejskými písmeny je považován za velmi exkluzivní, neboť silně podporuje předpoklad, že na místě bylo židovské nebo židovsko-křesťanské město. Celá lokalita, v níž se během posledních let objevily archeologické nálezy dokazující existenci křesťanského města z 5. století o.l., byla roku 1980 prohlášena Národním parkem Kursi podle názvu syrské vesnice, která byla nedaleko.

Na mramorové desce o velikosti 150 x 70 cm se podařilo vědcům dosud rozluštit dvě slova: „אמן – amen“ a „מרמריה – Marmaria“, toto slovo s největší pravděpodobností ukaqzuje na Marii, Ježíšovu matku.

 Profesorka Michal Arzi a dr. Chajim Cohen z Haifské university uvedli, že nápis nasvědčuje tomu, že na tomto místě bylo židovské sídlo, což je opravdu výjimečné, neboť v byzantské době na východním břehu Genezaretského jezera téměř žádná židovská sídla neexistovala. Vědci též dodali, že kromě Magdaly nebyly dodnes žádné důkazy o tom, že by v byzantském období  byla v této oblasti židovská sídla.

Tato mramorová deska s aramejským textem je pravděpodobně archeologickým důkazem, že se  asi jedná o židovské město Gerasu – כורסי známé z Nového zákona.

Profesorka Arzi uvedla, že mramorová tabule s dedikačním textem se nalezla u vchodu do vnitřní místnosti v budově, která pravděpodobně sloužila jako synagóga. Text je psán v osmi řádcích a běžně se nesetkáváme s tak dlouhými nápisy vytesanými do kamene hebrejským písmem. Lze předpokládat, že muž, kterému byla věnována tato aramejská dedikace, měl obrovský vliv na místní obyvatele. Mezi archeologickými nálezy není podobné dlouhé dedikace, která by byla dosud nalezena na území Izraele.  Archeologické vykopávky v Národním parku Kursi se provádějí ve spolupráci se Správou národních parků a izraelským Památkovým úřadem.

MRAMOROVA DESKA -MARMARIA

MRAMOROVA DESKA-VEDCI
Profesorka Michal Arzi a dr. Chajim Cohen na místě nálezu

Foto: Janney Moreno