Paraša VAJIGAŠ (Gn 44,18 – 47,27)

Paraša VAJIGAŠ (Gn 44,18 – 47,27) 5.00/5 (100.00%) 10 ohodnocení

1 tora44,18  ויגש אליו יהודה  – A přistoupil k němu Jehuda…

Zpočátku si myslel Jehuda, že nadešel čas, aby bratři byli potrestáni za to, že prodali Josefa Ismaelitským za dvacet stříbrných. Vždyť nyní se všichni stanou otroky tohoto vysokého egyptského úředníka. Proto Jehuda řekl: „Co máme říci svému pánu, co můžeme říci a čím se ospravedlnit? Bůh nalezl vinu tvých služebníků…“ (44,16).  Jehuda tedy myslel, že opravdu to je Boží trest za Josefovo prodání kupcům. Avšak, když viděl, že Josef propouští všechny a chce si ponechat jako otroka pouze Benjamina, který jakoby ukradl jeho stříbrný pohár, Jehuda se přesvědčil, že to není Boží trest za hřích, kterého se dopustili bratři na Josefovi, neboť Benjamin neměl s jeho prodejem vůbec nic společného. Jehuda z toho usoudil, že se jedná o pouhé nařčení, které se nezakládá na pravdě a proto vystoupil velmi razantně na Benjaminovu obranu a snažil se dosáhnout toho, aby Josef Benjamina propustil, a ten se mohl vrátit zpět k svému otci Jákobovi do Kenaánu. (Podle komentáře rabína Moše Alšejcha, asi 1508 – 1600)


 

44,31

והיה כראותו כי אין הנער ומת – Jakmile spatří, že chlapec s námi není, umře.

Může se stát, když řekneme plnou pravdu, že totiž Benjamín ukradl Josefův pohár, tak otec překoná svůj žal a pochopí oprávněnost trestu. Vždyť otec je spravedlivý a ctící pravdu. Může se však stát, že nebudeme mít ani příležitost vše otci vysvětlit, neboť když nás uvidí, že se vracíme bez Benjamína – „Jakmile spatří, že chlapec není s námi“ – okamžitě zemře od převelikého žalu, aniž budeme mít možnost mu vše říci a objasnit.

(Podle díla Ohel Jakob, Jakoba ben Wolfa Kranze, přezdívaného „Magid z Dubna“, 1740-1804)

 

45,10

וישבת בארץ גושן והיית קרוב אלי אתה ובניך….

Budeš bydlit v zemi Gošen, a tak mi budeš nablízku i se svými syny…

Vypráví se o rabi Davidu ha-Levi Segalovi, zvaném podle zkraky svého díla הט“ז (1586-1667 ve Lvově), že se nechtěl setkat se svým otcem poté, kdy byl jmenován do úřadu rabína, aby náhodou neselhal v pátém přikázání „Cti svého otce…“, když mu bude jeho otec chtít prokázat úctu, jaká náleží rabínovi.

Podobné obavy měl i Josef, který se obával, že jako zástupci faraóna mu bude Jákob prokazovat úctu, jaká se prokazuje vlácům, a tak selže v přikázání „Cti svého otce….“ Proto nechtěl Josef bydlet společně s otcem v jednom městě, ale usadil jej v zemi Gošen.