Půst desátého tevetu – památka na počátek obléhání Jeruzaléma

Půst desátého tevetu – památka na počátek obléhání Jeruzaléma 5.00/5 (100.00%) 12 ohodnocení

Desaty tevet 2015 II.Dnes, v úterý 22. prosince bude podle židovského kalendáře 10. den měsíce tevetu. Tento den zahájila babylónská vojska krále Nebúkadnesara II. roku 588 př.o.l. obléhání Jeruzaléma. Druhá kniha Královská (25,1-2) uvádí: „V devátém roce Sidkijášova kralování, v desátém měsíci, desátého dne toho měsíce, přitáhl Nebúkadnesar, král babylónský, s celým svým vojskem proti Jeruzalému, položil se proti němu a zbudovali dokola obléhací val. Město bylo obleženo do jedenáctého roku vlády krále Sidkijáše“. Shodně počátek obléhání uvádí i Jeremjáš 52,4.  Tento půst je uveden též v knize proroka Zacharjáše 8,19.

Desátý tevet byl počátkem tragedie, která byla završena 9. avu roku 586 př.o.l. zničením I. Chrámu a odvedením obyvatel Jeruzaléma a dalších judských měst do babylónského zajetí.

Po druhé světové válce Vrchní rabinát Izraele prohlásil tento den Dnem památky na všechny zavražděné a padlé Židy za druhé světové války, jejichž den smrti není znám neboli יום הקדיש הכללי לחללי השואה שיום מותם לא נודע (Jom haKadiš haklali l’chalalej haŠoa šejom motam lo noda).

V tento den kromě tradičních modliteb pro postní dny zapalujeme svíci na památku těchto obětí.

Desaty tevet 2015

 

Jedna myšlenka na “Půst desátého tevetu – památka na počátek obléhání Jeruzaléma”

Komentáře nejsou povoleny.