NOVÝ ROK STROMŮ – TU BI-ŠVAT

NOVÝ ROK STROMŮ – TU BI-ŠVAT 5.00/5 (100.00%) 17 ohodnocení

imagesPočínaje nedělním večerem, 24. ledna zahajujeme svátek TU BI-ŠVAT  – טו בשבט nebo též Nový rok stromů, který trvá do pondělního večera, 25. ledna. V Mišně, traktát Roš hašana 1:1 se uvádějí čtyři nové roky židovského kalendáře. Nový rok pro počítání let, sedmého roku odpočinutí a jubilejních let – začíná l. dne  měsíce tišrej.  To je dnešní Roš hašana. Tímto dnem jsme zahájili letošní židovský rok 5776.

Nový rok králů a poutních svátků – začíná 1. dne měsíce nisan.
Nový rok pro desátek ze skotu – začíná 1. dne měsíce elul.
Nový rok stromu (stromů) – Šamajova škola tvrdí, že začíná 1. dne měsíce švat. Hilelova škola tvrdí, že začíná 15. dne měsíce švat – טו בשבט. My se přidržujeme mínění Hilelovy školy.
Je tradicí, že tento večer jíme různé druhy ovoce, bývá to 15 = טו druhů. Máme-li jich více, není to to na škodu. Je zvykem o tomto večeru jíst alespoň jeden druh ovoce, který jsme ještě nejedli v tomto židovském roce, abychom po požehnání nad ovocem mohli pronést ještě požehnání pro slavnostní příležitosti „šehechejánú“

Kromě mnoha druhů ovoce neměly by chybět na našich stolech alespoň některé z plodů symbolizujících  Erec Jisrael, t.j. vinná réva, fíky, granátová jablka, olivy a datle.

Před požitím prvního ovocného plodu pronášíme toto požehnání:

ברוך אתה ה‘ אלקינו מלך העולם בורא פרי העץ

Buď požehnán Hospodine, náš Bože, Králi světa, tvořící plod stromu.