Zbytky kenaánské pevnosti staré 3400 let nalezeny v Nahahrii

Zbytky kenaánské pevnosti staré 3400 let nalezeny v Nahahrii 5.00/5 (100.00%) 16 ohodnocení

Naharia kenanska pevnost II.Při hloubení základů pro stavbu obytného komplexu a podzemních garáží na Balfourově ulici v severoizralském městě Naharii objevili stavební dělníci zbytky jakési staré stavby. Archeologové, kteří na místě zahájili průzkum, jenž zahrnoval též okolí nálezu. Odborníci určili , že se jedná o zbytky pevnosti staré přibližně 3400 let, tedy z pozdní doby bronzové. Podle archeologů pevnost sloužila jako administrativní středisko pro námořníky, kteří se před více než třemi tisíci lety plavili podél pobřeží Středozemního moře. Vedle pevnosti bylo pravděpodobně jakési kotviště – přístav. V přístavu se nacházely domy s mnoha pokoji, které mohly sloužit jako sklady nebo pokoje pro odpočinek námořníků. V jejich ruinách se našlo mnoho zajímavých předmětů, například hliněné sošky mající podobu člověka nebo zvířat, bronzové zbraně a importovaná keramika. Tyto nálezy svědčí o velmi čilém obchodním ruchu a širokých kulturních stycích Kenaánců s Kyprem a ostatními místy oblasti Středozemního moře.

Stavební firma, která staví tento nový obytný komplex se dohodla se Správou památek, že zbytky objevené pevnosti budou zakomponovány do sklepního prostoru věžového domu. Na místě budou také vystaveny předměty, které se tu při archeologickém průzkumu našly. Toto malé podzemní „minimuzeum“ bude pro radost a poučení obyvatelům bytového komplexu a návštěvníkům.

Naharia kenanska pevnost 7.1.16

Naharia kenanska pevnost III.

img651798

resizedimg86557.jpg

resizedimg86558.jpg

 

Fotografie Izraelská správa památek