Křesťané v IDF a iniciativa poslance Likudu Kishe

Křesťané v IDF a iniciativa poslance Likudu Kishe 5.00/5 (100.00%) 19 ohodnocení

Otec Nadaf s prezidentem Rivlinem
Prezident Rivlin a otec Nadaf

Nová iniciativa v Knessetu si vytkla za cíl boj s těmi, kteří brojí proti těm, kteří se dobrovolně přihlásili k službě v IDF. Terčem těchto nepřátelsky si počínajících lidí jsou většinou mladí izraelští Arabové – křesťané, kteří tak chtějí demonstrovat svou sounáležitost se svou vlastí, se Státem Izrael.
Poslanec za stranu Likud Joav Kish předložil návrh zákona, podle něhož by pobuřování proti dobrovolníkům sloužícím v IDF a ostatních bezpečnostních složkách bylo považováno za trestný čin s horní hranicí pěti let odnětí svobody.

Otec Nadav se synem Džubranem
Otec Nadav se synem Džubranem

Dosud zákon hovoří o trestném činu s horní pětiletou hranicí ztráty svobody pouze pro toho, kdo brojí či zrazuje od vojenské služby toho, kdo je povinen sloužit v IDF (Židé a Drúzové). Avšak zákon, který by hovořil o podobném trestním postihu postihu těch, kteří brojí či zrazují od služby v IDF ty, kteří se chtějí do armády dobrovolně přihlásit, chybí. Poslanec Kish uvedl, že je třeba podpořit národnostní menšiny, jejichž příslušníci chtějí dobrovolně sloužit v IDF a naopak vystupovat s rozhodností proti všem, kteří proti jejich iniciativě vystupují, mstí se jim a pobuřují.
Předseda Fóra pro vojenskou službu křesťanské obce a duchovní vůdce křesťanských Aramejců, Otec Gabriel Nadaf uvedl, že je velmi důležité, aby tento zákon byl přijat. Takový zákon bude výstražným znamením všem, kteří pobuřují proti službě křesťanské arabské mládeže v IDF a mstí se těm křesťanským vojákům a proti vojákům ostatních menšin, kteří již jako dobrovolníci slouží v izraelské armádě. Otec Nadaf uvedl, že od doby, kdy založil Fórum pro vojenskou službu křesťanské obce, které významně napomohlo zvýšení počtu křesťanských dobrovolníků v IDF a v civilní náhradní službě, zesílilo pobuřování proti kandidátům vojenské služby, proti vojákům a jejich rodinám a proti němu osobně. Tato nepřátelská atmosféra občas vyústila až ve fyzické násilí. Otec Nadaf dále uvedl, že přijetím zákona se posílí boj proti pobuřování a proti násilí. Zákon posílí postavení vojáků a napomůže spojení křesťanské obce s izraelskou společností. Na dobrovolníka v IDF jsou kladeny stejné nároky jako na vojáka povinné základní vojenské služby a dobrovolník, stejně jako voják povinné základní služby musí splnit všechny zadané bojové úkoly. Na druhou stranu, křesťanský voják-dobrovolník nemá stejné právní postavení jako voják povinné základní služby, neboť jako takový není nikde v zákonu uveden.

Kish Yoav
Poslanec Yoav Kish