Vzácné pečetítko patřící ženě nalezeno v Davidově městě v Jeruzalémě

Vzácné pečetítko patřící ženě nalezeno v Davidově městě v Jeruzalémě 5.00/5 (100.00%) 16 ohodnocení

pecetitko a hlava zenyNedávno nalezli archeologové z Izraelské správy památek při vykopávkách v Davidově městě (עיר דוד) v Jeruzalémě jedinečné pečetítko patřící ženě. Na pečetítku je vyryto v starohebrejském písmu její jméno – l’Elihana bat Goel“ (לעליהנה בת גאל) neboli „patřící Elihaně, dceři Goela“. Stáří pečetítka odborníci odhadují na 2500 let.
Archeologové spolu s historiky předpokládají, že majitelkou pečetítka měla výjimečné postavení mezi ženami té doby, t.j. období I. Chrámu. Dnes bychom ji mohli nazvat „právnickou osobou“, neboť měla právo držet majetek a pravděpodobně byla obchodnicí.

Druhé pečetítko, které archeologové nalezli nedaleko prvního, patřilo muži, který se jmenoval Sa’arjahu ben Ševnajahu (לסעריהו בן שבניהו) neboli „patřící Sa’arjahovi, synu Ševnajaha“. Také jeho jméno je na pečetítku vyryto starohebrejským písmem. Obě pečetítka byla nalezena v pozůstatcích budovy velkých rozměrů postavené z nádherných tesaných kvádrů a pocházející z období I. Chrámu. Podle názoru odborníků je pravděpodobné, že tato budova sloužila jako administrativní středisko. Vedoucí vykopávek v Davidově městě dr. Doron Ben Ami, Jana Čechanovič a Šlomo Kohen uvedli, že osobní pečetítka jako tato, patřící Elihaně a Sa’arjahuovi se používala k pečetění dokumentů. Často taková pečetítka byla součástí prstenů, kterými pak jejich majitelé pečetili různé dokumenty a smlouvy. Ve starověku takové pečeti svědčily o totožnosti, původu a postavení svých majitelů.
Pečetítko, které je vyrobeno z polodrahokamu a patří ženě, je velmi ojedinělým jevem. Dr. Hagai Misgav z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě sdělil, že „pečetítka, která patřila ženám, tvoří malé procento nalezených pečetítek. Důvodem bylo obyčejně jejich podřízené ekonomické postavení oproti mužům. Proto toto pečetítko je velmi řídkou výjimkou. Jméno Elihana není v bibli a nemáme další informace o této ženě, ale skutečnost, že byla majitelkou pečetítka svědčí o jejím vysokém postavení ve společnosti. “ Je možné, že Elihana vlastnila majetek a podržela si tak hospodářskou nezávislost i poté, kdy se provdala. Proto na jejím pečetítku je jméno jejího otce. Jméno Elia (עליה) je známé z amónského pečetítka pocházejícího ze stejné epochy a je ženskou formou známého biblického mužského jména Eli (עלי). Je možné, že tato žena pocházela také z národa Amónců, kteří žili v Zajordání.“
Jméno Sa’arjahu je na jiném pečetítku nalezeném v Aradu. Jeho původ můžeme s největší pravděpodobností hledat v biblickém verši: „וַיַּעַן יְהוָה אֶת אִיּוֹב מן הסערה (מִן הַסְּעָרָה) – Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin“ (Jb 38,1).

misto nalezu pecetitek budova
Místo nálezu v Davidově Městě v Jeruzalémě
Pečetítko Saarjahu
Pečetítko Saarjahu

 

Pečetítko Elihani bat Goel
Pečetítko Elihani bat Goel

Foto: Klara Amit
Izraelská správa památek