Probíhá rekonstrukce baziliky Narození Páně v Betlémě

Probíhá rekonstrukce baziliky Narození Páně v Betlémě 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

Chrám Narození Páně v Betlémě; foto: Wayne McLean (Jgritz), Wikipedia
Chrám Narození Páně v Betlémě; foto: Wayne McLean (Jgritz), Wikipedia

Betlém. Bazilika Narození Páně prochází již třetí rok rozsáhlou rekonstrukcí, na které se podílejí tři křesťanské církve, spravující tuto svatyni: katolická, řecká pravoslavná a arménská apoštolská. Na katolickém mítinku, který v těchto dnech probíhá v Rimini, je přítomen koordinátor probíhající rekonstrukce, jímž je italský inženýr Giammarco Piacenti, který v rozhovoru pro naše mikrofony přiblížil tamní situaci:

„Myslím, že stav baziliky byl natolik závažný, že přiměl všechny tři církve dohodnout se a zabránit jeho dalšímu zhoršování. Šlo především o zastavení přívalů deště, který pronikal dovnitř. To byla skutečná zkáza. Když došlo k průtrži mračen, chrám se naplnil vodou, takže musela být odváděna čerpadly. Potom byly restaurovány omítky, mozaiky z dob křižáckých výprav, jež představují opravdové umělecké skvosty. Nyní jsme dokončili chrámovou předsíň a začali jsme s prací na sloupech, na jejichž opravu sbírá peníze Palestinská samospráva.“

Práce tedy přivádějí k setkání lidi různých náboženských vyznání a kulturních příslušností…

„Pracují zde mnozí Palestinci, kteří jsou muslimy. Betlémská bazilika se ostatně v islámu vždycky těšila velkému respektu. Je historickou památkou, vždycky byla chráněna, nikdy nebyla zničena muslimy, ani žádnými jinými invazemi, které přišly.“

Jak je tomu s přístupem poutníků do baziliky během rekonstrukce?

„Již od začátku jsme se snažili o to, aby poutníkům nebyl zamezen přístup. Pracovali jsme v noci, aby ani jeden jediný den nemusela být zavřena. Práce by měly trvat další tři roky a doufáme, že se plán podaří dodržet.“

Přinesla rekonstrukce nějaké nové poznatky týkající se dějin baziliky?

„Práce byly příležitostí k prohloubenému studiu chrámu z historického, archeologického a archivářského hlediska. Vyšlo najevo mnoho důležitých novinek. Jednou z nich je sedmý anděl, který je nejvíce evidentní. Je tu však mnoho velice zajímavých drobností historicko-uměleckého významu.“

Není návštěva baziliky spojená s nějakými riziky?

„Pro poutníky přicházející do Svaté země neexistuje žádné nebezpečí. Jsme tady více než tři roky. Nikdy žádný cizinec neměl žádný problém. Poutníci mohou navštěvovat Svatou zemi zcela bez obav.“

Říká Giammarco Piacenti, pověřený řízením rekonstrukčních prací na bazilice Narození Páně v Betlémě.

plán Betléma
plán Betléma

(mig)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Probíhá rekonstrukce baziliky Narození Páně.