Věc dosud nevídaná – každý člen kibucu by měl platit daň ze mzdy a zdravotní pojištění

Věc dosud nevídaná – každý člen kibucu by měl platit daň ze mzdy a zdravotní pojištění 5.00/5 (100.00%) 11 ohodnocení

untitled2
Počátky kibucu

Podle rozhodnutí izraelského ministerstva financí poprvé v historii státu by měl od prvního ledna 2017 odvádět daň ze mzdy a zdravotní pojištění ve výši 25 procent každý jednotlivý člen kibucu (kibucnik). Tyto nové daně by měly přinést státní pokladně 300 milionů šekelů a pokladně Národního pojištění 200 milionů šekelů. Dodnes je praxe taková, že kibuc odvádí společnou daň za všechny své členy. Tato praxe společné daně bude zachována i v budoucnu, ale pouze u těch kibuců, které budou i nadále praktikovat tradiční rovnostářský život všech svých členů (společné vlastnictví, neexistuje mzda, jen pro všechny stejné měsíční kapesné, členové kibucu, kteří pracují mimo kibuc, svou mzdu odvádějí do kibucní pokladny). Připravované nové daně budou muset projít schvalovacím řízením ve Finanční komisi Knesetu a musí být schváleny vládou. Očekává se velmi tvrdý boj zemědělské lobby v Knessetu, která se bude snažit o to, aby tyto daně neprošly schvalovacím řízením.


Ústřední tajemník Náboženských kibuců (Kibuc ha-dati – (קיבוץ הדתי Amitai Porat spolu se svým kolegou Nirem Meirem, ústředním tajemníkem Kibucnického nutí (Ha-Tenua Ha-kibucit – התנועה הקיבוצית) se ve středu, 3. srpna obrátili dopisem na předsedu vlády Benjamina Netanijahua s prosbou, aby zastavil plány ministra financí na změnu systému v platbách daní kibuců. Ve svém dopisu předsedovi vlády uvedli, že „ministr financí Kachlon nemá zájem se s námi setkat, abychom společně našli a dohodli řešení o změně systému plateb daní pro kibucy. Toto řešení by mělo zajistit kibucům nadále pokračovat v jejich tradičním životě.“

untitled3
Moderní domy v současném Kibucu

Připomeňme, že mnohé kibucy, byť se tak nazývají, opustily tradiční kibucnickou rovnostářskou politiku založenou na úplném společném vlastnictví a neexistenci mzdy za vykonanou práci.

Nejmladší generace kibucníků při oslavě svátku Šavuot-
Nejmladší generace kibucníků při oslavě svátku Šavuot-