Paraša KI TECE (Dt 21,10 – 25,19)

Paraša KI TECE (Dt 21,10 – 25,19) 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

images79R8CBGF

כִּֽי־תֵצֵ֥א לַמִּלְחָמָ֖ה עַל־אֹֽיְבֶ֑יךָ וּנְתָנ֞וֹ יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ בְּיָדֶ֖ךָ וְשָׁבִ֥יתָ שִׁבְיֽו….ֹ – 21,1  Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům… a spatříš mezi zajatci ženu krásné postavy, přilneš k ní a budeš si ji chtít vzít za ženu.    V talmudickém taktátu Kidušin 30b se uvádí, že zlý pud (chtíč) – יצר הרע se snaží dennodenně člověka přemoci. Nebýt pomoci Všemohoucího, tak by člověka zlý pud přemohl. Z toho plyne, že je velice těžké zlý pud přemoci přirozenou cestou. Pokud však přece jenom člověk přemůže zlý pud, stojí ho to mnoho fyzických sil a oslabí to celý jeho organismus, což zvláště v době boje proti nepřátelům může „oslabit jeho ruce“, t. j. nebude dostatečně silný pro boj. Proto Tóra říká: „Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům…“ Proto, když již zahájíš boj, můžeš být ubezpečen, že Hospodin, tvůj Bůh ti tvé nepřátele vydá do rukou. Sama Nebesa ti pomohou zvítězit v boji. (Podle díla rabína Moše Alšecha, 1508-1593, תורת משה).

V době, kdy vedeš neustálou válku s tvým věčným nepřítelem, se zlým pudem, s יצר הרע a „zajal jsi zajatce“, nauč se od něj jednu věc: vést válku tak cílevědomě, rychle a zatvrzele, jak on, יצר הרע ji vede s tebou. Tuto jeho metodu použij v boji proti němu a „zajmi jej“, to jest, zvítěz nad svým zlým pudem. (Podle slov Ba’al Šem Tova, 1698-1760, zakladatele moderního chasidského hnutí).

כִּֽי־יִהְיֶ֣ה לְאִ֗ישׁ בֵּ֚ן סוֹרֵ֣ר וּמוֹרֶ֔ה…. – 21,18Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku….

Rodiče mají takového syna přivést k stařešinům (soudcům) města, říci jak se nepřístojně chová, a poté ho všichni muži města mají kamenovat.
Všichni naši učenci, včetně Maimonida, tvrdili, že ve skutečnosti se nikdy nic takového nestalo, aby rodiče přivedli byť sebe drzejšího a vzpurnějšího syna před soud, který by jej odsoudil k trestu smrti ukamenováním. Tato slova Tóry jsou čistě ve smyslu jakéhosi varování a odstrašení nepoddajných dětí.Když vidíme, že syn se chová špatně v prvních třech měsících po své bar-micvě, kdy je již zodpovědný za své činy (בר עונשין), což je doba „nepoddajného a vzpurného syna“, je to pro nás jasným ukazatelem, že se jeho chování postupem času bude zhoršovat ještě více a že ho to může přivést do situace, kdy si za své činy zaslouží nejvyšší trest.

Odtud pro nás plyne ponaučení, že každý z mladíků si musí dávat velký pozor na své chování v prvních dnech, týdnech a měsících po své bar-micvě. Každý z náš musí velmi pečlivě kontrolovat své chování v prvních dnech nového roku a totéž činit během pvních hodin každého dne, neboť chování člověka na počátku toho či onoho období velmi ovlivňuje jeho chování i na jeho konci. (Upraveno podle díla שם משמואל rabiho Šmuela Bornsteina,1856-1926, admora ze Sochaczewa )

וְכִֽי־יִהְיֶ֣ה בְאִ֗ישׁ חֵ֛טְא מִשְׁפַּט־מָ֖וֶת וְהוּמָ֑ת וְתָלִ֥יתָ אֹת֖וֹ עַל־עֵֽץ – 21,22 Bude-li na někom hřích po právu smrti a byl by usmrcen ty ho pověsíš na strom.

Když zemřel velký kabalista rabi Moše Cordovero (1570), vysvětloval rabi Jicchak Luria Aškenazy, zvaný Ari ha-kadoš, tento verš וְכִֽי־יִהְיֶ֣ה בְאִ֗ישׁ חֵ֛טְא מִשְׁפַּט־מָ֖וֶת וְהוּמָ֑ת takto: „Bude-li někdo tak velice spravedlivým člověkem – cadik gadol, jenž nikdy neučinil takový hřích, za jehož spáchání by mohl být potrestán smrtí a přesto – הוּמָ֑ת“ byl usmrcen“ a odešel z tohoto světa, má to příčinu v hříchu prvních lidí, že neuposlechli Hospodinova zákazu nejíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Za porušení tohoto zákazu se stal člověk smrtelným (viz Gn 3,19) a dokonce i nejspravedlivější a nejdokonalejší lidé zemřou.

כִּֽי־תֵצֵ֥א מַֽחֲנֶ֖ה עַל־אֹֽיְבֶ֑יךָ – 23,10  Když vytáhneš vojensky proti svým nepřátelům

Když vytáhneš do boje, vytáhneš pouze v šiku, seřazeni do jednoho vojenského tábora – מַֽחֲנֶ֖ה (podle Sifrei) Chceme-li vytáhnout do boje proti nepříteli, tak základní podmínkou je, že nesmí být mezi námi žádné rozepře. Musíme být jednotni ve všech směrech, neboť jen tak máme naději na vítězství.