Paraša NICAVIM (Dt 29,9 – 30,20)

Paraša NICAVIM (Dt 29,9 – 30,20) 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

images79R8CBGF

אַתֶּ֨ם נִצָּבִ֤ים הַיּוֹם֙ כֻּלְּכֶ֔ם לִפְנֵ֖י יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם 29,9 – Vy všichni stojíte dnes před Hospodinem, svým Bohem….

Sobotní oddíl Nicavim čteme vždy o posledním šabatu v roce, před Roš hašana (Novým rokem). Tento šabat nežehnáme v synagógách nastupující nový měsíc – ראש חודש (tišrej), ale tento měsíc žehná Všemohoucí sám, ve své velebnosti. Toto Jeho požehnání nám pak dovává sílu nám, abychom žehnali všechny ostatní měsíce roku.(Podle knihy „כתר שם טוב“, v níž jsou sebrány příběhy o Ba’al Šem Tovu zakladateli moderního chasidismu).

Vy všichni stojíte dnes….vaši představitelé podle vašich kmenů, vaši starší, vaši správci… Tito lidé nejsou v Hospodinových očích důležitější a vážnější než drvoštěp a nosič vody, kteří tu také dnes stojí. Tóra platí pro všechny bez rozdílu postavení. (Dle díla „כלי יקר“ pražského rabína Šeloma Efrajima Luntschitze, asi 1540-1619).

30,6

וּמָ֨ל יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ אֶת־לְבָֽבְךָ֖ וְאֶת־לְבַ֣ב זַרְעֶ֑ךָ – Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva.

V paraše Ekev (10,17) se uvádí: „וּמַלְתֶּ֕ם אֵ֖ת עָרְלַ֣ת לְבַבְכֶ֑ם – obřežte tedy svá neobřezaná srdce“. To znamená, že je povinností člověka obřezat své neobřezané srdce. Zde však je uvedeno, že to udělá Hospodin. Jak to tedy je? Na počátku je povinen tuto obřízku srdce vykonat člověk. Musí odstranit onu „předkožku“, která činí srdce nepřístupné pro přijetí Hospodinových slov. Proto je v paraše Ekev psáno „. „עָרְלַ֣ת לְבַבְכֶ֑ם Avšak změnit zcela strukturu lidského srdce, aby se ze zlého stalo srdce dobré, takovou proměnu již sám člověk provést nemůže. Zde je třeba Hospodinovy pomoci. Proto v naší paraše stojí psáno: „Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva.“ (Podle díla אוהל תורה, jménem rabiho z Kotsku).

shofar