Paraša Berešit (Gn 1,1 – 6,8)

Paraša Berešit (Gn 1,1 – 6,8) 5.00/5 (100.00%) 9 ohodnocení

images79R8CBGF בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ   ׃1,1 – Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Na počátku neboli především si musí každý Žid uvědomit, že Bůh stvořil nebesa a zemi. Od toho se vše odvíjí. (Podle slov rabi Moše Leiba Erblicha ze Sasówa, 1745-1807).

V úvodu ke svému komentáři cituje Raši (1040-1105) slova rabi Jicchaka – Rabi Jicchk řekl: „Tóra měla začít veršem: „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců“ (Ex 12,2) , což je první přikázání, které dal Hospodin synům Izraele. Proč tedy Tóra začíná slovem  בראשית – (od stvoření světa)? Protože „svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví národů“ (Ž 111,6). Řeknou-li národy světa Izraeli: „Jste lupiči, kteří obsadili zemi národů.“ Izrael jim odpoví: “Celá země náleží Všemohoucímu, On ji stvořil a dal ji tomu, kdo je jí hoden.“ Svým rozhodnutím jim ji dal a rozhodnutím ji jim odňal a předal ji nám. 

וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר. וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר כִּי־ט֑וֹב וַיַּבְדֵּל֣ … 1,3-4
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil…
Komentátor Raši uvádí, že Bůh viděl, že není dobré, aby světlo sloužilo hříšníkům. Tuto skutečnost naznačují slova samotného verše. Slova “ – יְהִ֣י א֑וֹר buď světlo“ jsou v budoucím čase. Hned vedle nich stojí psáno “ וַֽיְהִי־אֽוֹר – a bylo světlo“, což je minulý čas. Písmeno „ו“ na začátku slovesa mění sloveso z budoucího času na sloveso v čase minulém. Bylo světlo, ale to za okamžik jako by nebylo, neboť ho Všemohoucí skryl a bude svítit pouze pro spravedlivé, kteří v budoucnu přijdou.  (Podle slov rabi Elijáhu z Vilny – Vilenského gaona, 1720-1797).

מִכֹּ֥ל עֵֽץ־הַגָּ֖ן אָכֹ֥ל תֹּאכֵֽל. וּמֵעֵ֗ץ הַדַּ֨עַת֙ ט֣וֹב וָרָ֔ע לֹ֥א תֹאכַ֖ל מִמֶּ֑נּוּ מִכֹּ֥ל עֵֽץ־הַגָּ֖ן אָכֹ֥ל תֹּאכֵֽל׃ 2,16-17
Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého (ze stromu života) však nejez.
Cesta ke stromu života – עץ החיים
Krátce po Říjnové revoluci v Rusku, na samém počátku dvacátých let, byly sovětskou vládou zastaveny veškeré zdroje příjmů ješív.  Jednou, v předvečer šabatu, potkal rabín Chafec Chajim (rabi Jisrael Meir Kagan Pupko, 1838-1933) oblastního komisaře, který byl kdysi také žákem ješívy. Pozdravil jej „šabat šalom“ a zeptal se ho, jestli si chce poslechnout několik moudrých slov-divrej Tora. Komisař souhlasil.  Rabín mu řekl: „V paraše Berešit se hovoří o tom, že Hospodin stvořil strom života a zasadil jej usprostřed zahrady Eden. Proč jej neumístil někde na konci zahrady Eden? To nás učí, že Bůh chtěl, aby pro každého člověka byla cesta ke stromu života lehká a bez překážek. Jeden dojde ke stromu života učením Tóry, druhý prostřednictvím své bohabojnosti, třetí díky svým dobrým skutkům. Ty například můžeš dojít ke stromu života tím, že seženeš jídlo pro žáky ješívy. Komisař na to neřekl nic a odešel. Poté, co skončil šabat, před ješívu přijel povoz plný pytlů mouky a jiných potravin pro žáky ješívy.  (převzato z שיחת השבוע 21.10.11)

הֲל֤וֹא אִם־תֵּיטִיב֙ שְׂאֵ֔ת וְאִם֙ לֹ֣א תֵיטִ֔יב לַפֶּ֖תַח חַטָּ֣את רֹבֵ֑ץ 4,7– Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích…
Když je člověk u sebe, ve svém domě, tak se chová podle zásad a pravidel svých předků. Kdežto když vyjde z dveří svého domu a odejde do „širého světa“, tak se bude nad ním snažit zvítězit zlý pud. Tak se takový člověk může setkat na svých cestách mimo svůj dům s různými nástrahami a překážkami, které mohou negativně ovlivňovat jeho službu Bohu. To je význam slova „ve dveřích“, „u dveří“. Tam se totiž uvelebil hřích a čeká na tebe u východu z tvého domu. (Podle slov bratislavského rabína Abrahama Šmuela Binjamina Sofera, zvaného Ktav Sofer,1815-1871).