Prohlášení ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) k hlasování v UNESCO

Prohlášení ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) k hlasování v UNESCO 5.00/5 (100.00%) 27 ohodnocení

10444737_1533156896902907_3761828277991850995_nJsme konsternováni další skandální rezolucí, kterou přijala organizace UNESCO a která popírá jakékoli židovské vazby ke svatým místům v Izraeli, včetně Chrámové hory.
Rezoluce vynechává názvy židovských posvátných míst, která označuje pouze jejich alternativními muslimskými názvy. Nejde o nic jiného než o snahu přepsat historii a popřít 4000 let židovské a 2000 let křesťanské identity těchto míst. Jako křesťané jsme hluboce znepokojeni tím, že text přijatý mezinárodním orgánem se snaží vymazat jakékoli vazby židů a křesťanů k těmto svatým místům.

Je to urážka dvou miliard křesťanů na celém světě, kteří dobře vědí, že Ježíš jako zbožný Žid pravidelně chodil do Chrámu, který na onom místě stál, a plný horlivosti potvrzoval jeho poslání být „domem modlitby pro všechny národy“.
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém v těchto dnech vítá na 5000 křesťanů z téměř 100 zemí světa, kteří se v Jeruzalémě účastní křesťanské oslavy biblického svátku stánků. Jejich přítomnost v tomto městě, kde si připomínají židovský svátek, je dokladem historické kontinuity mezi židovstvím a křesťanstvím a zvláštního významu, jaký má Chrámová hora nejen pro židy, ale také pro křesťany. Jménem těchto křesťanských poutníků a dalších milionů věřících na celém světě, které zde reprezentují, potvrzujeme izraelské veřejnosti: uznáváme úctu, kterou máte k Jeruzalému a k Chrámové hoře, a budeme vám stát po boku v úsilí bránit tato historická místa v Izraeli před podobnými útoky. Můžete si být jisti, že na Jeruzalém nezapomeneme!
Dr. Jürgen Bühler
Výkonný ředitel
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
Jeruzalém, 15. 10. 2016
Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví (ICEJ ČR) se plně přihlašuje k textu výše uvedeného Prohlášení