RARITA?! Je v Praze skutečně rudá kráva?!

RARITA?! Je v Praze skutečně rudá kráva?! 4.78/5 (95.56%) 18 ohodnocení

rudá krávaPUTNA (PUimová Tisková ageNturA): Vlna vzrušení zachvátila dnes večer židovský svět poté, kdy se rozneslo, že v Praze se podařilo vyšlechtit krávu, která je zcela, do posledního chloupku, rudá. Její existence by naznačovala brzkou výstavbu Třetího Chrámu v Jeruzalémě a příchod Mesiáše.

Červená kráva (para aduma, פרה אדומה) byla v minulosti obětována v jeruzalémském Chrámu a popel z ní byl užíván k očišťování. K tomu, aby červená kráva splňovala všechny halachické podmínky, ovšem nestačí jen čistě červená barva celého dobytčete, ale je nutné splnění i dalších podmínek, například se musí jednat o alespoň dvouletou jalovici, která nikdy nenesla jho ani nebyla užita k práci. Podle tradice od doby Mojžíšovy do zničení Druhého Chrámu bylo obětováno jen devět takových krav.

Popel z červené krávy je nutný k rituálnímu očištění pro účast na chrámové službě a očekává se tedy, že nový Chrám na Chrámové hoře v Jeruzalémě nebude postaven dříve, než se podaří najít halaše odpovídající červenou krávu.

To se zatím přes nemalé úsilí nezdařilo. Existence zcela červené krávy v Praze by proto – za předpokladu, že by splňovala i další požadavky dle židovského práva – byla epochálním zjištěním.

Zprávu o existenci rudé krávy v Praze PUTNA prověřuje.

Zatím bylo zjištěno, že zpráva kolující v různých variacích židovským světem, vychází z výkřiků židovského restauratéra z Josefova, který začal před hosty pobíhat po provozovně a střídavě lomíc a hrozíc rukama křičel: „Ta kráva rudá, do posledního chlupu rudá!“.

Vzhledem k tomu, že tento mediálně známý kořalečník a hostinský je znám též jako znalec kašrutu, budila zpráva nemalá očekávání. Pochybnosti o existenci červeného dobytčete ovšem vzbuzuje zjištění, že hospodský těsně před výkřikem sledoval televizi, a to nikoliv zemědělský magazín, ale parlamentní rozpravu.

Jedna myšlenka na “RARITA?! Je v Praze skutečně rudá kráva?!”

Komentáře nejsou povoleny.