Paraša TAZRIA – MECORA (Lv 12,1-13,59 a 14,1-15,33).

Paraša TAZRIA – MECORA (Lv 12,1-13,59 a 14,1-15,33). 5.00/5 (100.00%) 5 ohodnocení

 

בְּכָל־קדֶשׁ לֹֽא־תִגָּע וְאֶל־הַמִּקְדָּש לֹא תָבֹא עַד־מְלֹאת יְמֵי טָֽהֳרָֽהּ12,4 – Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně, dokud neskončí dny jejího očišťování. Každý člověk by si měl uvědomit, že nemůže mít žádný kontakt se svatostí a že nemůže vejít do Chrámu, který je příbytkem Boží imanence, pokud před tím nebude na sobě dlouhodobě intenzivně pracovat, aby se očistil od svých hříchů a zkaženosti. Člověk nemůže dospět ke svatosti, aniž by se dříve neoprostil – neočistil od všech svých negativních vlastností. (Elimelech Weisblum z Leżajska, 1717-1787, autor díla נועם אלימלך)

וְאִם־נְקֵבָ֣ה תֵלֵ֔ד וְטָֽמְאָ֥ה שְׁבֻעַ֖יִם 12,5 – Jestliže porodí děvče, bude nečistá dva týdny… Naši učenci říkali, že rodička je povinna přinést oběť za hřích, protože v době, kdy měla porodní bolesti se zapřísáhla, že již nebude žít se svým mužem. Potom však své přísahy litovala, neboť měla radost ze svého novorozeněte a zapoměla na své porodní bolesti. Proto musí přinést oběť za hřích, aby odčinila svou přísahu, kterou nevyplnila. (Rabi Šelomo Efraim Luntschitz, 1550-1619, rabín v Praze a autor díla כלי יקר )
וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֣ן אֶת־הַנֶּ֣גַע 13,3 – Kněz mu prohlédne postižené místo. Proč postižené místo musí prohlédnout kněz, cizí člověk? Cožpak sám člověk na svém těle nepozná, kde má nějakou vadu či anomálii? Možná ano, ale většinou jsme schopni velice rychle odhalit různé nedostatky u ostatních, ale velmi těžce je nalézáme u sebe. Dokonce u příbuzných je nalézáme hůře než u cizích.
וְהוּבָ֖א אֶל־הַכֹּהֵֽן. וְיָצָא֙ הַכֹּהֵ֔ן… 14,2-3– Bude přiveden ke knězi. Kněz vyjde… Když kněz vyšel k malomocnému ven z tábora, jak můžeme vysvětlit slova „bude (malomocný) přiveden ke knězi“? Tóra nám tímto naznačuje, že dokonce v době, kdy se malomocný ještě nachází mimo tábor, musí se připravit k pokání a musí toužit po tom, aby byl přiveden ke knězi, který by jej očistil. Prostřednictvím myšlenky na očištění, bude přiveden ke knězi a přiblíží se tak očistě. Pouze tehdy, jestliže on sám touží po pokání a očistě, tak tehdy „kněz vyjde ven z tábora“, přijde k němu a zbaví jej rituální nečistoty (tum’a).